เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
28 พ.ค. 2563
ซีพีเอฟ ทั่วโลกระดมน้ำใจช่วยสังคมฝ่าวิกฤตโควิด-19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และกิจการของบริษัทในต่างประเทศ รวมพลังส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือ ภาครัฐ และประชาชน รวมถึงชาวไทยในประเทศที่ดำเนินกิจการ เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด19 ไปด้วยกัน


ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด19 ซีพีเอฟ ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการส่งมอบอาหารปลอดภัย ให้โรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ทั้งนี้ กิจการในต่างประเทศ ได้เดินหน้าสานต่อกิจกรรมตามแนวทางเดียวกันกับซีพีเอฟในประเทศไทย โดยร่วมมือกับสถานทูตและสถานกงสุลในแต่ละประเทศ สนับสนุนอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรัฐบาล ประชาชนและคนไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศ


"ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักคิด Good Corporate Citizen คือเป็นบริษัทที่ร่วมสร้าง และดูแลสังคม วันนี้ทั่วโลกอยู่ในภาวะวิกฤต เราจึงต้องช่วยเหลือทุกภาคส่วน ให้ก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด19 ไปด้วยกัน" นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าว


กิจการซีพีเอฟในหลายประเทศ ได้ให้การช่วยเหลือผลิตภัณฑ์อาหารช่วยบรรเทาประชาชนที่เดือดร้อน โดยมีจิตอาสาช่วยส่งอาหารใฟ้ถึงมือ เริ่มจากประเทศเวียดนามที่ปัจจุบันเป็นประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้ดี ซีพี เวียดนาม ได้ร่วมช่วยเหลือพี่น้องคนไทยและชาวเวียดนาม ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหาร และหน้ากากอนามัย (face shield) ให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนไทยที่ตกค้างรอกลับประเทศ รวมถึงนำอาหารมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดที่โรงเรียนทหารย่องโตรม และร่วมกับภาคเอกชนไทยในเวียดนามบริจาคเงิน เวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง หน้ากากผ้า ให้แก่ สมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ป่วยยากไร้


ด้าน ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ โดยธุรกิจสัตว์บก ได้ร่วมสนับสนุนเนื้อไก่สด รวม 6,000 ตัว ผ่านสถานทูตไทยประจำกรุงมะนิลามอบให้เป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการกักกันการแพร่ระบาดของไวรัส นอกจากนี้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ ที่ตั้งอยู่ในเมืองซามาล ยังได้ช่วยเหลือข้าวสาร อาหารกระป๋อง และหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวฟิลิปปินส์ในเมืองซามาล


ในฝั่งทวีปยุโรป ซีพี รัสเซีย ได้ช่วยเหลือจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารพร้อมรับประทานให้พี่น้องชาวไทยที่อาศัยในกรุงมอสโคและเซนต์ปีเตอร์เบิร์กกว่า 800 คนโดยมีพนักงานจิตอาสาจากซีพีเอฟส่งอาหารให้ถึงที่บ้าน ผ่านการลงทะเบียนแจ้งกับบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับเสียงชื่นชมจากท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำรัสเซีย


ในสหรัฐอเมริกา บริษัทได้ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สมาคมไทยฯ และวัดพรหมวชิรญาณ เพื่อมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนชุมชนไทยในรัฐอิลลินอยส์ และรัฐมินนิโชตา


กิจการของบริษัทในมาเลเซีย ลาว กัมพูชา อินเดีย และตุรกี ก็ได้ร่วมส่งผลิตภัณพ์อาหารและอุปกรณ์ทางการเพื่อสนับสนุนการคัดกรองและป้องกันโรคให้กับรัฐ ตลอดจนสนับสนุนอาหารคุณภาพจากการผลิตที่ปลอดภัยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด


นอกจากการช่วยเหลือสังคมแล้ว กิจการของซีพีเอฟทั่วโลกยังยกระดับความปลอดภัย พร้อมป้องกันโควิตให้กับพนักงานด้วยการตรวจและคัดกรองอย่างเข้มข้น เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค.

Tag: #cpf #covid19 
กิจกรรมอื่น ๆ
01 ก.ค. 2563
ซีพีเอฟเดินหน้าเพิ่มการผลิตไข่ไก่เคจฟรีตอบรับเทรนด์ผู้บริโภค
01 ก.ค. 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จัด Open House ภายใต้แนวคิด "CPF R&D Synergy for the Future"

Tag:

#cpf #RD #Center 
29 มิ.ย. 2563
ซีพีเอฟ ไม่ปลดล๊อกมาตรการเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร และ โควิด-19 ในพนักงาน สู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์วิถีใหม่

Tag:

#cpf #covid19 
29 มิ.ย. 2563
ซีอีโอ ซีพีเอฟ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

Tag:

#cpf