เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
04 ส.ค. 2563
อุตสาหกรรมอาหารไทย การ์ดดี ไม่มีตก

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก รวมถึงประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร ไปจนถึงบราซิล ซึ่งโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์และโรงงานผลิตอาหารหลายแห่งต้องปิดหรือหยุดการผลิตชั่วคราว หลังพบพนักงานติดเชื้อ ทำให้เนื้อสัตว์หลายแห่งขาดตลาด และมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่เพียงไม่กี่รายที่ยังสามารถผลิตอาหารได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงใหม่ๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากเราการ์ดตกแค่ครั้งเดียว ก็อาจจะลงไปนอนน็อค เหมือนชาติอื่นๆ ได้เหมือนกัน


เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2563 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เรื่อง “โควิด-19 กับอาหารแช่แข็ง” บนเฟสบุ๊กส่วนตัว “Yong Poovorawan” ตั้งข้อสังเกตว่า การระบาดของโควิด-19 ในตลาดซินฟาดีในปักกิ่ง พบเชื้อที่เขียงปลาแซลมอนนำเข้าจากเดนมาร์ก และล่าสุด การระบาดในต้าเหลียนก็พบเชื้อที่กุ้งนำเข้าจาก เอกวาดอร์ เป็นข้อเตือนใจการซื้ออาหารแช่แข็ง โดยเฉพาะที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ว่าต้องให้ความสำคัญกับสุขอนามัยอยู่เสมอ


ด้านผู้ผลิตอาหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องเหล่านี้ และยังคงตั้งการ์ดป้องกันอย่างเหนียวแน่นมาโดยตลอด ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 ในไทยเริ่มผ่อนคลายและไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ แต่บริษัทฯ ยังคงใช้มาตรการป้องกันสูงสุด เพื่อให้อาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง จนถึงมือผู้บริโภค


ซีพีเอฟ ได้ศึกษาและถอดบทเรียนจากโมเดลความสำเร็จของซีพี ในอู่ฮั่น ประเทศจีน ที่สามารถป้องกันโรคระบาด สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน พร้อมทั้งผลิตอาหารให้ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในจุดศูนย์กลางของการระบาด จนเป็นที่มาของการยกระดับมาตรการควบคุมด้านสุขอนามัย และครบวงจรภายใต้นโยบายมาตรฐานเดียว (Single Standard) ตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป ไปจนถึงพนักงาน ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า


โรงงานแปรรูปอาหารของ ซีพีเอฟ ได้ติดตั้งประตูสแกนอุณหภูมิร่างกายแบบเดินผ่าน (Walk-through body temperature scanner) ช่วยคัดกรองอุณหภูมิพนักงานทุกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัย ทั้งการใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือเป็นประจำ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่และจุดที่สัมผัสบ่อย รวมถึงเพิ่มการขนส่งแบบไร้การสัมผัสมือด้วยระบบสายพาน


นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และระยะห่างทางบุคคล (Physical Distancing) เป็นแนวทางปฏิบัติที่เคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในโรงงานให้มากที่สุด ตั้งแต่การเดินทางของพนักงาน บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนรถรับส่งพนักงาน เพื่อให้ได้นั่งบนรถแบบเว้นระยะห่างอย่างน้อยประมาณ 1 เมตร รวมทั้งงดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมจากบุคคลภายนอก และตรวจคัดกรองลูกค้าและผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานทุกคน


ในขณะเดียวกันฟาร์มของบริษัทฯ และเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (คอนแทรคฟาร์ม) ได้ปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริการวิชาการสุกร ซีพีเอฟ ย้ำว่า บริษัทฯ มีมาตรการเฝ้าระวังโรคในสัตว์และมาตรการสุขอนามัยของบุคลากรที่เคร่งครัดทั้งในฟาร์มสัตว์บก และสัตว์น้ำมาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่มีโรคระบาดบริษัทฯ ได้ประกาศมาตรการเสริมและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันทั้งโรค ASF ในสุกร และโควิด-19 ในคน ได้แก่ 1.การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคน ทุกวันก่อนเข้าปฏิบัติงาน 2.การเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) เช่น การเว้นระยะห่าง 2 เมตร งดการเยี่ยมชมฟาร์ม ลดความหนาแน่นโดยการเหลื่อมเวลาทำงาน งดเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง และการทำงานที่บ้าน (Work From Home) 3.สุขอนามัยส่วนบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกัน หมั่นล้างมือ 4.การขนส่งปลอดภัย มีการตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนปฏิบัติงาน สวมหน้ากากอนามัย และจัดส่งแบบไม่สัมผัส เป็นต้น


นอกจากนี้ ฟาร์มสุกรทั้งหมดของ ซีพีเอฟ ในปัจจุบัน เป็นการเลี้ยงด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลถึงประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม เช่น เลี้ยงในระบบโรงเรือนปิด ที่ควบคุมอุณหภูมิ ด้วยอาหารสัตว์ที่สามารถตรวจสอบแหล่งวัตถุดิบโดยรับจากแหล่งที่ปลอดภัย ปลอดเชื้อเท่านั้น มีการควบคุมรถขนส่งเข้า-ออก ฟาร์ม (มีระบบฆ่าเชื้อ) กำหนดจุดส่งมอบสินค้าแยกจากฟาร์ม เพื่อส่งมอบอาหารที่ได้คุณภาพ และปลอดภัย 100 % แก่ผู้บริโภค


ในร้านซีพี เฟรชมาร์ท บริษัทฯ ได้วางกฎข้อบังคับให้พนักงาน CP Freshmart Delivery จัดส่งอาหาร โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกวัน การเว้นระยะห่างในการส่งสินค้าแก่ผู้รับบริการและส่งเสริมการชำระค่าบริการทางดิจิตอล


ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์ฮอตไลน์ โควิด-19” (CPF Covid-19 hotline) เป็นช่องทางพิเศษเพื่อให้พนักงานได้สื่อสารกับบริษัทโดยตรง สอบถามข้อมูลและแจ้งอาการป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีล่ามแปลภาษาให้พนักงานต่างชาติ เพื่อทำความเข้าใจพนักงานทุกคน ทุกระดับ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการทำงาน


จากความสำเร็จในอู่ฮั่น สู่ประเทศไทย ซีพีเอฟ ได้ส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ ไปยังกิจการในประเทศต่างๆ จนทำให้ธุรกิจของซีพีเอฟทั่วโลก สามารถส่งมอบอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศของตน ตามวิสัยทัศน์การเป็น “ครัวของโลก”.

Tag: #cpf #covid19 
กิจกรรมอื่น ๆ
26 ก.ย. 2563
รมช. แรงงาน รับมอบไข่ไก่จากซีพีเอฟ หนุนโครงการ "คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อคนไทยมีงานทำ"
26 ก.ย. 2563
นายกฯ ประยุทธ์ เยี่ยมบูธ ซีพีเอฟรับงานกว่า 8,000 อัตราที่ Job Expo Thailand 2020

Tag:

#cpf 
25 ก.ย. 2563
ซีพี เวียดนาม คว้า 2 รางวัลระดับชาติ ด้านภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพสินค้า

Tag:

#cpvietnam 
25 ก.ย. 2563
เริ่มแล้ว!! ซีพีเฟรชมาร์ท มอบคูปองแทนใจให้ผู้ประกันตน ช่วยลดค่าครองชีพแรงงานในระบบกว่า 2,000 บาท ต่อคน

Tag:

#cpf 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x