เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
11 ม.ค. 2564
ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจ เป็นกองหนุนนักรบเสื้อกาวน์ 6 จังหวัดควบคุมสูงสุด ร่วมต้านภัยโควิด-19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้า โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เร่งส่งอาหารพร้อมทานกว่า 61,000 แพ็คให้ 15 โรงพยาบาลใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด COVID-19 เป็นกองหนุนให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทำสงครามหยุดยั้งโควิด-19 รอบใหม่ 

 

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิม ทำให้แพทย์-พยาบาลมีภาระหนักในการรับมือเพื่อดูแลผู้ป่วยและตรวจหาเชิงรุกอย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส-19 ให้เร็วที่สุด      ซีพีเอฟ จึงได้สานต่อ โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” นำความเชี่ยวชาญของการเป็นผู้ผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภารกิจด้านอาหาร ให้กับทีมหมอ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โดยการจัดส่งอาหารพร้อมทานให้ 15 โรงพยาบาลใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรีเพื่อเติมพลังและเป็นกำลังใจให้นักรบเสื้อกาวน์ที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดและมีความเสี่ยงอย่างมากได้รับประทานอาหารมีคุณภาพ ปลอดภัยอย่างเพียงพอ และนำเวลาอันมีค่าไปสู้รบกับไวรัสโควิดอย่างเต็มศักยภาพ 

 

ตลอดช่วงเดือนมกราคม 2564 นี้ บริษัทฯ โดยทีมเดลิเวอรี่ของซีพี เฟรชมาร์ท ได้ทยอยจัดส่งอาหารพร้อมรับประทานรวมทั้งสิ้น 61,200 แพ็ค ตามมาตรการความปลอดภัยอย่างรัดกุมไปถึงโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 15 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลบางเลน   โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลบ้านโป่ง  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลนภาลัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหาเสนา  โรงพยาบาลพระยายมราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17  

 

ทั้งนี้ ซีพีเอฟมุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ได้ด้วยดี บริษัทฯ ยังได้ส่งความห่วงใยไปถึงเพื่อนแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านทุกคน โดยร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน นำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปกว่า 30,000 แพ็ค และไข่ไก่สด 10,000 ฟองช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องแรงงานที่อยู่ในชุมชนตลาดกลางกุ้ง มหาชัยให้มีสุขภาพแข็งแรง ต่อสู้โรคภัยไปด้วยกัน 

 

อนึ่ง ซีพีเอฟ ดำเนิน โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ริเริ่มโดยนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนไทยในภาวะวิกฤต โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคมส่งมอบอาหารปลอดภัย เป็นกองเสบียงให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานหน่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลรัฐกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ และต่อยอดไปสู่การช่วยดูแลส่งอาหารให้ครอบครัวของหมอ-พยาบาลทั่วประเทศอีก 20,000 ครอบครัว รวมถึงจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 5 แห่งในจังหวัดตากเป็นกำลังสำคัญในการสกัดกั้นโรคระบาดจากพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อร่วมเดินเคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอีกครั้ง./

กิจกรรมอื่น ๆ
01 มี.ค. 2564
ซีพีเอฟจับมือคู่ค้าธุรกิจและซัพพลายเออร์ ขับเคลื่อนห่วงโซ่การเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน
26 ก.พ. 2564
ซีพีเอฟ หนุนอาเซียน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-based รองรับเทรนด์อาหารในอนาคต
18 ก.พ. 2564
ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยเอื้ออาทรและแบ่งปัน สานต่อ“โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ปีที่ 10

Tag:

#fund #for #elderly 
17 ก.พ. 2564
มช. ผนึกกำลัง ซีพีเอฟ ดันงานวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x