เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
"ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ" ต้อนรับ ประธานาธิบดีเวียดนาม กระชับสัมพันธ์ภาคธุรกิจไทย-เวียดนาม
21 พ.ย. 2565
"ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ" ต้อนรับ ประธานาธิบดีเวียดนาม กระชับสัมพันธ์ภาคธุรกิจไทย-เวียดนาม

ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เนื่องในการประชุม APEC 2022 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม พร้อมโชว์ศักยภาพครัวของโลก ในงาน Vietnamese Week in Thailand 2022


นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัทฯ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารซีพีเอฟ นำโดย นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร และ นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เนื่องในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจไทย-เวียดนาม


ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ ได้กล่าวขอบคุณ ประธานาธิบดีฯ เวียดนาม ที่เปิดโอกาสให้เข้าพบ พร้อมขอบคุณรัฐบาลเวียดนาม ที่ให้เครือซีพีและซีพีเอฟ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนางานด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี พร้อมเดินหน้าสานต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน


โอกาสนี้ ประธานาธิบดีฯ เวียดนาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมและแสดงสินค้าเวียดนามในประเทศไทย ครั้งที่ 5 หรือ “Vietnamese Week in Thailand 2022” (เวียดนามีส วีค อิน ไทยแลนด์ 2022) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี คณะผู้บริหาร ซี.พี.เวียดนาม ให้การต้อนรับ 


นายมนตรี สุวรรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. เวียดนาม กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่รัฐบาลเวียดนามเปิดโอกาสและไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มากกว่า 30 ปี โดยยึดมั่นหลัก 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับการประชุมเอเปคในครั้งนี้ จากการเข้าพบประธานาธิบดีฯ ท่านได้รับทราบถึงผลงาน และขอให้บริษัทฯ มุ่งมั่นทำความดี โดยยึดหลักการดังกล่าว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม เพื่อประชาชนชาวเวียดนามต่อไป


ภายในงาน ซี.พี. เวียดนาม ได้โชว์ความสำเร็จของบริษัทฯ ในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนสร้างการจ้างงาน สร้างอาชีพและรายได้กว่า 30,000 ราย รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชาวเวียดนามมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเป็นที่ยอมรับและได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงานชั้นตรี (ปี พ.ศ.2561) จากรัฐบาลเวียดนาม


สำหรับงาน “Vietnamese Week in Thailand 2022” (เวียดนามีส วีค อิน ไทยแลนด์ 2022) ครั้งที่ 5 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Taste of Vietnam” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ส่งเสริมความร่วมมือ รวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจของสองประเทศ คัดสรรสินค้าเวียดนามคุณภาพดีทั้งของกินของใช้มากมายหลายรายการให้ได้ชิมช้อป ร่วมสัมผัสประสบการณ์เปิดประตูสู่เวียดนามพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานเซ็นทรัลคอร์ท และ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์./

กิจกรรมอื่น ๆ
ซีพี เวียดนาม เดินหน้าก่อสร้างโครงการ 'ฟาร์มเพาะฟักเลี้ยงกุ้ง' รักษ์สิ่งแวดล้อม
27 ม.ค. 2566
ซีพี เวียดนาม เดินหน้าก่อสร้างโครงการ 'ฟาร์มเพาะฟักเลี้ยงกุ้ง' รักษ์สิ่งแวดล้อม
ซีพีเอฟ มาเลเซีย ร่วมมือกับ พีเคพีเอส สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสู่ฮับอาหารฮาลาลโลก
19 ม.ค. 2566
ซีพีเอฟ มาเลเซีย ร่วมมือกับ พีเคพีเอส สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสู่ฮับอาหารฮาลาลโลก

Tag:

#CPF 
คณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ มาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯ
10 ม.ค. 2566
คณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ มาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯ

Tag:

#CPF 
ซี.พี. เวียดนามสนับสนุนชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงแก่กรมปศุสัตว์ ยกระดับความปลอดภัยอาหารชาวเวียดนาม
03 ม.ค. 2566
ซี.พี. เวียดนามสนับสนุนชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงแก่กรมปศุสัตว์ ยกระดับความปลอดภัยอาหารชาวเวียดนาม

Tag:

#CPF #CPV #CSR 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x