เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
CPF เปิดโรงงานต้อนรับ รมว.แรงงานกัมพูชา พบปะแรงงานกัมพูชา    ชมต้นแบบดูแลพนักงานได้มาตรฐานสากล หนุนเศรษฐกิจ 2 ประเทศเติบโต
09 ส.ค. 2565
CPF เปิดโรงงานต้อนรับ รมว.แรงงานกัมพูชา พบปะแรงงานกัมพูชา ชมต้นแบบดูแลพนักงานได้มาตรฐานสากล หนุนเศรษฐกิจ 2 ประเทศเติบโต

CPF เปิดโรงงานต้อนรับ รมว.แรงงานกัมพูชา พบปะแรงงานกัมพูชา  

ชมต้นแบบดูแลพนักงานได้มาตรฐานสากล หนุนเศรษฐกิจ 2 ประเทศเติบโต


(นคราชสีมา) นายอิต ซอมเฮง (H.E.Dr.Ith Somheng) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วย นายอูก ซอร์พวน (H.E. Mr.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เพื่อพบปะพนักงานชาวกัมพูชา กว่า 2,000 คน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานชาวกัมพูชามีความเป็นอยู่ที่ดี และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและข้อกำหนดมาตรฐานสากล โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับร่วมกับนายศรกฤษณ์ วัตตศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจสัตว์บก และ นายปิโยรส ธรรมจารึก รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไก่เนื้อเป็ดเนื้อครบวงจร ซีพีเอฟและพนักงานชาวกัมพูชา ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา


นายอิต ซอมเฮง กล่าวว่า การมาเยี่ยมชมและพบปะชาวกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทย เป็นภารกิจของรัฐบาลกัมพูชาในการติดตามดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกัมพูชาที่ทำงานในต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ รัฐบาลไทยและกัมพูชาให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านแรงงานอย่างจริงจัง ส่งผลให้ชาวกัมพูชามีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งสองแบบ win-win และขอขอบคุณ CPF และชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ช่วยกันดูแลแรงงานชาวกัมพูชาเหมือนญาติพี่น้อง


ด้านนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กิจกรรมพบปะพนักงานชาวกัมพูชาที่ CPF ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ และท่านทูตของกัมพูชา มีส่วนช่วยตอกย้ำว่าประชาชนชาวกัมพูชาที่มาทำงานในจังหวัดนครราชสีมาได้รับการจัดจ้าง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเองได้ลงพื้นที่และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานของซีพีเอฟอยู่เป็นประจำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานชาวกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในจังหวัดประมาณกว่า 15,000 คน สอดคล้องตามมาตรฐานแรงงาน แรงงานทุกคนได้รับการคุ้มครอง ซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเป็นบ้านหลังที่สองของพี่น้องชาวกัมพูชา และช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้น


นายศรกฤษณ์ วัตตศิริ กล่าวว่า โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา กล่าวว่า พนักงานชาวกัมพูชานับเป็นกำลังสำคัญของซีพีเอฟในกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสากล ซีพีเอฟมีนโยบายจัดจ้างแรงงานต่างชาติทุกคนเป็นพนักงานของบริษัท โดยโรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมามีพนักงานทั้งหมดประมาณ 8,ุ800 คน เป็นชาวกัมพูชาอยู่ 2,268 คน ทุกคนทำงานร่วมกับพนักงานคนไทย 6,600 คน โดย ซีพีเอฟ ได้บริหารจัดการแรงงานตามหลักการ 3P ประกอบด้วย Policy – Practices – Partnership  มีการบริหารจัดการแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านแรงงานต่างๆในระดับสากล ตลอดจนมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคม และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานทุกคนทุกสัญชาติ และร่วมยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ  


โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา มีการจัดจ้างและให้สวัสดิการแก่แรงงานกัมพูชาอย่างเท่าเทียม พร้อมจัดหอพักและรถรับส่ง รวมทั้งการจ้างล่ามไว้คอยสื่อสารและให้ความช่วยเหลือกับแรงงานทั้งในเรื่องการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่  บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ มูลนิธิ LPN จัดทำช่องทางรับฟังเสียงพนักงานฮอทไลน์ Labour Voice by LPN ซึ่งเป็นองค์กรกรกลางที่พนักงานชาวกัมพูชาของซีพีเอฟสามารถพูดคุยขอคำปรึกษาและร้องเรียนด้วยภาษากัมพูชา และจัดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนให้พนักงานได้มีความรู้และเข้าใจสิทธิแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงานช่วยส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่าง  ทั้งนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รวม 3 ปี  CPF ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้พนักงานทุกคนมั่นใจว่าทำงานด้วยความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ และทุ่มเททุกสรรพกำลังดูแลและช่วยเหลือให้พนักงานทุกคนรวมทั้งชาวกัมพูชาผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน


“ซีพีเอฟยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาให้ความใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของแรงงานชาวกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทย และ การจัดกิจกรรมพบปะแรงงานกัมพูชาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลและประชาชนชาวกัมพูชา และนานาประเทศเรื่องการจัดจ้างและดูแลแรงงานต่างชาติของ CPF อีกด้วย” นายศรกฤษณ์กล่าว


ด้านนายเมียส มับ  เป็นพนักงานชาวกัมพูชาที่ทำงานกับซีพีเอฟมาเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยเริ่มจากการเป็นพนักงานในไลน์การผลิต และสามารถพัฒนาทักษะต่อเนื่อง วันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานต่างชาติก่อนเข้าทำงาน กล่าวว่ารู้สึกยินดีและขอบคุณท่านรัฐมนตรีแรงงานฯ กัมพูชา และท่านทูตกัมพูชาที่ใส่ใจและเสียสละเวลาเดินทางมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวกัมพูชาถึงที่ทำงาน ซึ่งช่วยให้ครอบครัวและเพื่อนที่กัมพูชาได้เห็นว่าคนที่มาทำงานที่ซีพีเอฟได้รับการปฏิบัติที่ดีและเท่าเทียม และมีความสุขมาก


นายสกเฮือน ปริง กล่าวว่า มาทำงานอยู่ไลน์การผลิตที่ซีพีเอฟเป็นปีที่ 9 แล้ว ขอบคุณที่วันนี้รัฐบาลกัมพูชามาเยี่ยม และฝากบอกครอบครัวและคนที่รู้จักที่กัมพูชาว่าสบายใจได้ บริษัทฯ ดูแลผมและเพื่อนพี่น้องกัมพูชาอย่างดี โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 โรงงานช่วยเรื่องอาหาร ยา และของใช้จำเป็น รวมถึงให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยโดยไม่กังวล./


กิจกรรมอื่น ๆ
CPF คว้ารางวัล "องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
29 ก.ย. 2565
CPF คว้ารางวัล "องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Tag:

#CPF 
CPF จัดเต็ม โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต-กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่สู่ความยั่งยืน ในงาน SX 2022
28 ก.ย. 2565
CPF จัดเต็ม โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต-กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่สู่ความยั่งยืน ในงาน SX 2022
อบก.รับรอง"Carbon Neutral Organization"รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย
27 ก.ย. 2565
อบก.รับรอง"Carbon Neutral Organization"รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย
ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำมุ่งพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคตามแนวทางดัชนีความยั่งยืนโลก DJSI
25 ก.ย. 2565
ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำมุ่งพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคตามแนวทางดัชนีความยั่งยืนโลก DJSI
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x