เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
นายกฯมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2022
24 พ.ย. 2565
นายกฯมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2022

ซีพีเอฟ คว้าDistinguished Awards  สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ

   

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2022  โดยปีนี้  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลประเภท Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence Award) โดยมี นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาด ซีพีเอฟ   เป็นผู้แทนรับมอบ  ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

 

นางสาวอนรรฆวี    กล่าวว่า  ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย  ทุกคำที่บริโภคต้องมีคุณค่าทางโภชนาการ  และราคาเหมาะสม สอดรับตามกลยุทธ์เป้าหมายความยั่งยืน  CPF  2030 Sustainability in Action ที่มีเป้าหมาย ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการพัฒนาเพื่อสุขภาพที่ดี และมีคุณค่าทางโภชนาการที่มากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของประชากรทั่วโลก 


ขณะเดียวกัน ในการพัฒนาสินค้าใหม่  คำนึงถึง 3 ปัจจัย ได้แก่ นวัตกรรม (Innovation)  สุขภาพ( Wellness) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโลก (Planet)   โดยในส่วนนวัตกรรม เป็นเรื่องที่ซีพีเอฟให้ความสำคัญมาโดยตลอด มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย ส่วนเรื่อง Wellness  มีเป้าหมายพัฒนาสินค้าที่ช่วยยกระดับสุขภาพของผู้บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์หมู ไก่ CP Selection ที่ใช้นวัตกรรมการเลี้ยงด้วยโปรไบโอติก ทำให้สัตว์ไม่เจ็บป่วยง่าย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่ เลี้ยงอย่างพิถีพิถันด้วยความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology)  เลี้ยงในระบบโรงเรือนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย มีระบบป้องกันโรค 100% ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในความปลอดภัย  ปัจจัยที่ 3 คือ  Planet  การผลิตอาหารทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน โดยปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก 99.9% (สำหรับกิจการในประเทศไทย) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Reusable) และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Recycle) และย่อยสลายได้ (Compostable)


“รางวัล Distinguished Awards  สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ  สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรในทุกมิติ ทำการตลาดด้วยความรับผิดชอบ เน้นความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ  ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นางสาวอนรรฆวี กล่าว


นางสาวอนรรฆวี   กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ซีพีเอฟผลิตสินค้าและบริการ  โดยยึดแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินควบคู่กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด  ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และนำไปสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ./

Tag: #CPF #TMA #product 
กิจกรรมอื่น ๆ
ซีพีเอฟ ชูความสำเร็จระบบ Biosecurity หนุนเกษตรกรคอนแทรคฟาร์ม เดินหน้าสร้างอาหารมั่นคง
24 ม.ค. 2566
ซีพีเอฟ ชูความสำเร็จระบบ Biosecurity หนุนเกษตรกรคอนแทรคฟาร์ม เดินหน้าสร้างอาหารมั่นคง

Tag:

#CPF #biosecurity 
CPF สานต่อภารกิจยกระดับการศึกษา"คอนเน็กซ์ อีดี"สู่ปีที่ 8 ส่งเสริมเด็กไทย ก้าวทันโลกศตวรรษที่ 21
16 ม.ค. 2566
CPF สานต่อภารกิจยกระดับการศึกษา"คอนเน็กซ์ อีดี"สู่ปีที่ 8 ส่งเสริมเด็กไทย ก้าวทันโลกศตวรรษที่ 21
ซีพีเอฟ คว้ารางวัล นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thailand HR Innovation Award
12 ม.ค. 2566
ซีพีเอฟ คว้ารางวัล นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thailand HR Innovation Award
พม.จับมือ ซีพีเอฟ มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่พลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21
10 ม.ค. 2566
พม.จับมือ ซีพีเอฟ มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่พลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x