เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
CPF  ภูมิใจ รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด  จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2021
26 พ.ย. 2564
CPF ภูมิใจ รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2021
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021  โดยปีนี้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย )จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็น  บริษัทในเครือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลประเภท Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) โดยมี นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาด ซีพีเอฟ   เป็นผู้แทนรับมอบ  ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล
แบงค็อก จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           นางสาวอนรรฆวี    กล่าวว่า  รางวัลที่ได้รับสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างดีเยี่ยม  ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”  ซึ่งซีพีเอฟให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีในตลาด ด้วยนวัตกรรมที่แตกต่างจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตรงความต้องการ ในราคาเหมาะสม ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ       ซีพีเอฟ ทำการตลาดอย่างรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  (Responsible marketing)  และคำนึงถึงสุขภาพของคนไทย  โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขมัน ความดัน เบาหวาน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาอาหาร โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ(RD Center)    และผู้เชี่ยวชาญร่วมคิดค้นพัฒนาอาหารสดและอาหารแปรรูป บนพื้นฐานความปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารสดทั้งหมูและไก่ ภายใต้ แบรนด์ CP  เลี้ยงด้วยอาหารสูตรพิเศษที่เสริมโปรไบโอติก ทำให้หมูและไก่แข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่ป่วยง่าย ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง  อาทิ ผลิตภัณฑ์หมูชีวา (Cheeva  Pork) หมูที่มีโอเมก้า 3 สูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดสินค้านวัตกรรมระดับโลก จากงานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex-Anuga Asia 2020  และได้รับรางวัลบริษัทด้านนวัตกรรมดีเด่น (Outstanding Innovative Company Awards) ในงานมอบรางวัล SET  Awards 2021  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากนี้ ซีพีเอฟ ได้ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่สนใจรับประทานโปรตีนทางเลือก นำมาสู่การพัฒนา   Plant- Based Protein ภายใต้แบรนด์ Meat Zero  ด้วยนวัตกรรม PLANT-TEC ที่ทำให้พืชมีเนื้อสัมผัสที่เหมือนเนื้อสัตว์ และยังให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลโภชนาการแก่ผู้บริโภคได้เลือกอาหารที่เหมาะสมกับตัวเองในทุกมื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบสู่ผู้บริโภคในช่วงวิกฤตโควิด-19   ซีพีเอฟเพิ่มความมั่นใจให้คนไทยในด้านความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัย ดำเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”อย่างต่อเนื่อง  โดยได้ส่งมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องกักตัวหรือเฝ้าระวัง ครอบครัวของแพทย์และพยาบาล  กลุ่มเปราะบาง ชุมชนที่และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด  เป็นต้น    นอกจากการพัฒนาอาหารที่ดีด้วยนวัตกรรม   การใส่ใจผู้บริโภค ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน  26 % ของการใช้พลังงานทั้งหมด อาทิ ไบโอแก๊ส พลังงานชีวมวล  พลังงานแสงอาทิตย์   ทำให้ในปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 575,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  

ซีพีเอฟ ยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability  Indices : DJSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่  7  และเป็น  1 ใน 3  ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products Industry) ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)  สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในคุณภาพ ความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทตามมาตรฐานสากล  และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื

กิจกรรมอื่น ๆ
CPF เลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2565  เดินหน้าโครงการฟาร์ม-โรงงานต้นแบบใช้พลังงานหมุนเวียน
20 ม.ค. 2565
CPF เลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2565 เดินหน้าโครงการฟาร์ม-โรงงานต้นแบบใช้พลังงานหมุนเวียน
ซีพีเอฟ  ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่า  ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
14 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ซีพีเอฟ มอบของขวัญปีใหม่ คู่ค้า SMEs ต่อเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน หนุนการฟื้นตัวรับโอกาสใหม่อย่างเข้มแข็ง
13 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ มอบของขวัญปีใหม่ คู่ค้า SMEs ต่อเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน หนุนการฟื้นตัวรับโอกาสใหม่อย่างเข้มแข็ง
ซีพีเอฟ จับมือ DSM-Blonk ขับเคลื่อนระบบผลิตอาหารมั่นคงและยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว
13 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ จับมือ DSM-Blonk ขับเคลื่อนระบบผลิตอาหารมั่นคงและยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x