เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ ร่วมเวทีเสวนาการประชุมผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก ชูโมเดลการเลี้ยงไก่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ขับเคลื่อนการผลิตอาหารยั่งยืน
06 มี.ค. 2566
ซีพีเอฟ ร่วมเวทีเสวนาการประชุมผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก ชูโมเดลการเลี้ยงไก่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ขับเคลื่อนการผลิตอาหารยั่งยืน

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเสวนาการประชุมผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก International Poultry Council 2023 พร้อมแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศของซีพีเอฟ รวมถึงความสำเร็จด้านความยั่งยืน จากการเลี้ยงไก่โดยยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเข้ามาสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดูแลไก่ในทุกขั้นตอน ช่วยสร้างอาหารปลอดภัย ปลอดสาร สู่ผู้บริโภคทั่วโลก 

 

น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองผู้อำนวยการ ด้านมาตรฐานฟาร์ม และข้อกำหนดลูกค้า ซีพีเอฟ ได้แบ่งปันความรู้ในหัวข้อ Sustainable broiler farming in Thailand แชร์ความสำเร็จด้านการเลี้ยงไก่ด้วยหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีให้กับผู้นำในอุตสาหกรรมไก่เนื้อ จาก 27 ประเทศทั่วโลก โดยได้ชูความสำคัญของหลักอิสรภาพสัตว์ 5 ประการ ตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ การดูแลสัตว์ให้อยู่สุขสบาย มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง  ไม่จำเป็นต้องใช้ปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนเร่งการเติบโต ลดความเสี่ยงปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่ 

 

“การเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี ส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพสัตว์ คน และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียว เพราะสัตว์ที่มีสุขภาพดี จะแข็งแรง เติบโตเร็วตามธรรมชาติ มีอัตราการแลกเนื้อที่ดี รวมถึงอัตรารอดสูง จึงเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการเลี้ยงสัตว์ เท่ากับเป็นการสนับสนุนให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง” น.สพ.พยุงศักดิ์ กล่าว 

 

ซีพีเอฟ ได้นำเทคโนโลยี Smart Farming โดยใช้ IoT และระบบอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีการเก็บข้อมูล บน I Cloud ร่วมกับอุปกรณ์อัตโนมัติ และโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างคน และสัตว์ ซึ่งระบบ IoT ช่วยควบคุมการจัดการเลี้ยงไก่ภายในโรงเรือนอย่างแม่นยำ อีกทั้ง เพื่อให้ไก่มีสุขภาพด้านจิตใจที่ดี โดยมีการนำอุปกรณ์ของเล่นให้ไก่ เช่น ลูกบอล หรือมีคอนให้ไก่ได้เกาะ เพื่อผ่อนคลาย มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจตลอดเวลา 

 

นอกจากนี้ บริษัทได้คิดค้นนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ด้วยโปรไบโอติกส์ที่ดีต่อสุขภาพสัตว์ ช่วยปรับสมดุลในลำไส้ไก่ เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้สัตว์แข็งแรงตามธรรมชาติ มีสุขภาพพื้นฐานดี จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะเร่งการเจริญเติบโต 

 

 

ทั้งนี้ ซีพีเอฟยังได้ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero ในปี 2593 โดยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ไก่สดของซีพีเอฟ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ไก่สดในประเทศไทยถึง 50% 

 

“แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ของซีพีเอฟ เป็นการตอบโจทย์ของสังคม นอกจากนี้ เรายังได้พยายามยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารให้สูงขึ้นต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพสัตว์ ไปจนถึงด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นครัวของโลกอย่างยั่งยืน” นสพ.พยุงศักดิ์ กล่าว 

 

งาน International Poultry Council 2023 เป็นการรวมตัวของผู้นำในอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก เพื่อแบ่งปันความรู้ให้อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเดินหน้าอย่างยั่งยืน สำหรับการประชุมที่ประเทศไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท มีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.ธนวรรษ เทียนสิน Director Animal Production and Health Division, Food and Agriculture Organization (FAO) ผู้แทนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ผู้แทนหน่วยงานองค์กรการค้าโลก (WTO) ผู้แทนธนาคาร Rabobank และผู้แทนองค์กรธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกจากทั่วโลก 

กิจกรรมอื่น ๆ
CPFGS ในเครือ CPF จับมือ Makro จัดกิจกรรม Global Sourcing Business Matching 2023 สรรหาของดี จากแบรนด์ทั่วโลก ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค
29 พ.ค. 2566
CPFGS ในเครือ CPF จับมือ Makro จัดกิจกรรม Global Sourcing Business Matching 2023 สรรหาของดี จากแบรนด์ทั่วโลก ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค
CPF ยืนหนึ่ง! ผู้นำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023  ก้าวสู่ ‘ศูนย์กลางด้านอาหารของโลก’
22 พ.ค. 2566
CPF ยืนหนึ่ง! ผู้นำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023 ก้าวสู่ ‘ศูนย์กลางด้านอาหารของโลก’
CPF โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารระดับโลก ‘RE-IMAGINE THE FUTURE FOOD’ ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023
17 พ.ค. 2566
CPF โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารระดับโลก ‘RE-IMAGINE THE FUTURE FOOD’ ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023
ซีพีเอฟรับรางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
09 พ.ค. 2566
ซีพีเอฟรับรางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x