เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ชาวซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
26 พ.ย. 2564
ชาวซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

พนักงานจิตอาสาเครือซีพี และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผนึกพลัง ชาวชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวี  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโครงการจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม และสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  


วันนี้  (26 พ.ย. 64) นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพีและซีพีเอฟ  นำคณะผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ และพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ซึ่งเครือซีพีมีนโยบายให้จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันจิตอาสาประจำปี  เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม และสนองพระราโชบายของรัชกาลที่ 10  

  

ปีนี้  มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่สวนราชเทวีภิรมย์ และในพื้นที่ชุมชนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมอบกล้าไม้ยืนต้นจำนวน 1,000 ต้นจากโครงการฝากเลี้ยงกล้าไม้ ให้กับสำนักงานเขตราชเทวี อาทิ ต้นแดง ต้นพะยูง และต้นประดู่ป่า เพื่อนำไปแจกจ่ายหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ        


ในวันเดียวกันนี้  จิตอาสาซีพีเอฟ ร่วมกับชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวี รวม 50 คน  เก็บขยะและปรับภูมิทัศน์บริเวณริมทางรถไฟมักกะสันและในพื้นที่ของชุมชน โดยตัวแทนพนักงานจิตอาสา นำอุปกรณ์ทำความสะอาดมอบผ่านผู้นำชุมชนนำไปใช้ทำความสะอาดในพื้นที่  รวมทั้งร่วมกันเก็บขยะ ตักขยะที่ลอยใต้บ้าน  นอกจากนี้ สถานประกอบการซีพีเอฟทั่วประเทศ ร่วมใจจัดกิจกรรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

  

นางสุมิตรา วุฒิวารี ประธานชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน กล่าวว่า  ชุมชนที่นี่มีประชากร 2,100  คน เนื้อที่ 18 ไร่  โดย 60% มีอาชีพค้าขาย อีก 20% รับจ้างทั่วไป เด็กและผู้สูงอายุ  20% ที่ผ่านมา ชุมชนฯไม่เคยมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ๆเหมือนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 10  ปี โดยปกติเราจะให้ชาวบ้านแต่ละบ้านเก็บขยะของตัวเองและมาวางรวมในจุดที่ทางสำนักงานเขตราชเทวีจะมารับขยะ  วันนี้  ต้องขอขอบคุณทีมงานจิตอาสา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวี ที่มาจัดกิจกรรมให้  รู้สึกขอบคุณมากๆ ดีใจ  อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง 


นางพิมพ์พิศา พรหมบุรมย์  พนักงานจิตอาสาซีพีเอฟ  กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันนี้ว่า  รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศ  โดยส่วนตัวได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนรอบข้างสถานประกอบการอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้ได้เข้ามาทำกิจกรรมของชุมชนในกรุงเทพมหานคร  ได้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน  ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรม อยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนทุกครั้ง  


ด้านนายกริช สุขอุดม  พนักงานจิตอาสาซีพีเอฟ กล่าวว่า  ดีใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เครือซีพีทำมาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือซีพี  โดยในวันนี้ มีพี่ๆ จากชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวี  มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดในพื้นที่เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นการรวมพลังพนักงานเครือซีพีทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ./

กิจกรรมอื่น ๆ
CPF เลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2565  เดินหน้าโครงการฟาร์ม-โรงงานต้นแบบใช้พลังงานหมุนเวียน
20 ม.ค. 2565
CPF เลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2565 เดินหน้าโครงการฟาร์ม-โรงงานต้นแบบใช้พลังงานหมุนเวียน
ซีพีเอฟ  ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่า  ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
14 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ซีพีเอฟ มอบของขวัญปีใหม่ คู่ค้า SMEs ต่อเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน หนุนการฟื้นตัวรับโอกาสใหม่อย่างเข้มแข็ง
13 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ มอบของขวัญปีใหม่ คู่ค้า SMEs ต่อเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน หนุนการฟื้นตัวรับโอกาสใหม่อย่างเข้มแข็ง
ซีพีเอฟ จับมือ DSM-Blonk ขับเคลื่อนระบบผลิตอาหารมั่นคงและยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว
13 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ จับมือ DSM-Blonk ขับเคลื่อนระบบผลิตอาหารมั่นคงและยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x