เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ ปรับแผนบริหารจัดการ โตได้ในภาวะ "วิกฤติทับซ้อน"
28 ก.ค. 2565
ซีพีเอฟ ปรับแผนบริหารจัดการ โตได้ในภาวะ "วิกฤติทับซ้อน"

"เพอร์เฟ็กต์ สตอร์ม" นี่ไม่ใช่ชื่อภาพยนตร์ไซไฟเรื่องใหม่แต่เป็นคำอธิบายสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้ได้อย่างดีที่ว่าปัญหาทุกอย่างกำลังรุมเร้า ทั้งโรคระบาดเก่าและใหม่ ปัญหาสงครามที่นำไปสู่ราคาสินค้าและพลังงานที่สูงดันเงินเฟ้อพุ่งแรงแต่ก็ฉุดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและโลกทำให้ธุรกิจต้องงัดกลยุทธ์เพื่อฝ่าพายุแรงนี้ไปให้ได้


ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทมีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและสงครามรัสเซีย-ยูเครนอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตลาดโลกได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันควาามเสี่ยงและผลกระทบจากภายในและภายนอกประเทศไม่ให้เกิดกับธุรกิจ


โดยปีนี้ตั้งเป้าธุรกิจเติบโตอย่างน้อย 10% จากความสามารถในการขยายการผลิตอาหารสนับสนุนการบริโภคของโลก โดยยอดขายในช่วงไตรมาสแรกปีนี้เติบโตสูงถึง 16% เนื่องจากสินค้าขายได้เพิ่มขึ้นและมีระดับราคาสูงจากปีก่อนเพราะการขาดแคลนสินค้าจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น


สำหรับธุรกิจในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ คาดว่าจะเติบโตดีกว่าไตรมาสแรกจาก 2 ปัจจัยบวก คือ ส่งออกได้มากขึ้นจากอานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อน และจากความกังวล "วิกฤติอาหารขาดแคลน" เนื่องจาก สงครามทำให้ประเทศผู้ผลิตอาหารระงับการส่งออกมากกว่า 30 ประเทศ ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2564 ที่ต้องเผชิญทั้งต้นทุนการผลิตสูง ราคาในตลาดโลกไม่ดี และขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแพร่ระบาดของโควิด-19


นอกจากนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ "ครัวของโลก"  ซีพีเอฟ มีการลงทุนและร่วมลงทุนผลิตอาหารใน 17 ประเทศ และทุกประเทศมีการติดตามสถานการณ์วิกฤติโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้นโนบาย “เพิ่มประสิทธิภาพ” โดยเฉพาะการบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น พร้อมทีมงานการเงินต้องติดตามความเคลื่อนไหวด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนใกล้ชิดควบคู่กัน เพื่อบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิผลที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ 30 ประเทศทั่วโลก และเป็นการรักษาการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง


“วิกฤตเศรษฐกิจอันเป็นผลจากความขัดแย้งครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกประเทศต้องการรักษาความมั่นคงด้านอาหารเช่นเดียวกัน” นายประสิทธิ์ กล่าว 


สำหรับ วิกฤตครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์ พลังงาน ค่าขนส่ง และความผันผวนของค่าเงิน  นอกจากนี้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 

ประกอบกับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีโรคระบาดเกิดขึ้นในการเลี้ยงสัตว์ในหลายประเทศ ส่งผลให้ราคาเนื้อสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขาดแคลนสินค้าในช่วงที่โลกเผชิญกับวิกฤตทั้งโรคโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซีพีเอฟ มีการวางแผนทางธุรกิจอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelliget : AI) และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) มาช่วยในการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตทั้งธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ และธุรกิจเปรรูปอาหาร ช่วยเพิ่มประสิทธิและช่วยประเมินต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำ มีต้นทุนผลิตที่แน่นอน ช่วยลดความเสี่ยงการลงทุนและลดต้นทุนดอกเบี้ย 

"วิกฤตซ้อนวิกฤตที่โลกเผชิญอยู่ขณะนี้ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลา 5 เดือน ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตอาหารต่อเนื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นคือความท้าทายการแสวงหาช่องทางแก้ไข  ปัญหายิ่งยากและซับซ้อนหากผ่านไปได้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ถึงว่าธุรกิจนั้นๆ เป็นตัวจริงหรือไม่นั่นเอง./

Tag: #CPF 
กิจกรรมอื่น ๆ
CPF คว้ารางวัล "องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
29 ก.ย. 2565
CPF คว้ารางวัล "องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Tag:

#CPF 
CPF จัดเต็ม โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต-กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่สู่ความยั่งยืน ในงาน SX 2022
28 ก.ย. 2565
CPF จัดเต็ม โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต-กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่สู่ความยั่งยืน ในงาน SX 2022
อบก.รับรอง"Carbon Neutral Organization"รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย
27 ก.ย. 2565
อบก.รับรอง"Carbon Neutral Organization"รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย
ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำมุ่งพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคตามแนวทางดัชนีความยั่งยืนโลก DJSI
25 ก.ย. 2565
ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำมุ่งพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคตามแนวทางดัชนีความยั่งยืนโลก DJSI
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x