เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ ชู การเลี้ยงกุ้ง “โพรไบโอติก” ผลิตกุ้งปลอดภัย ปลอดยาปฏิชีวนะ ไร้สารตกค้าง
24 ก.ย. 2564
ซีพีเอฟ ชู การเลี้ยงกุ้ง “โพรไบโอติก” ผลิตกุ้งปลอดภัย ปลอดยาปฏิชีวนะ ไร้สารตกค้าง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญการผลิตกุ้งที่สด สะอาด ปลอดภัย ปลอดสาร และยาปฏิชีวนะ  นำโพรไบโอติกมาใช้ในฟาร์ม (Probiotic Farming) ควบคู่กับการเลี้ยงกุ้ง ภายใต้หลัก  “3 สะอาด” สนับสนุนการผลิตกุ้งมาจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจอาหารปลอดภัยให้ผู้บริโภค 

 

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ มีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จึงให้ความสำคัญกับ การส่งมอบอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง โดยมุ่งเน้น กระบวนเลี้ยง และระบบการจัดการ และสุขาภิบาลที่ดีตลอดการผลิต รวมถึง การใช้ “โพรไบโอติกฟาร์มมิ่ง” ที่ให้ความสำคัญกับการใช้จุลินทรีย์มาช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กุ้ง แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย และช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ ช่วยป้องกันการเกิดโรค และลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้ง ควบคู่ ระบบการเลี้ยงภายใต้หลัก “3 สะอาด” “กุ้งสะอาด น้ำสะอาด และ บ่อสะอาด" กุ้งแข็งแรง โตเร็ว มีระบบป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งของซีพีเอฟไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง  ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และมีกระบวนการผลิตที่ช่วยให้เกษตรกรลดการใช้ทรัพยากรน้ำในการเลี้ยง ขณะที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูง  

 

บริษัทฯ ได้นำ “โพรไบโอติก” ด้วยการนำจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ที่มีประโยชน์ต่อสัตว์น้ำ และไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการเลี้ยงกุ้ง 2 แนวทาง ประกอบด้วย การใช้จุลินทรีย์สร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ของกุ้ง เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กุ้งมีสุขภาพดี แข็งแรง ต้านทานโรค และแนวทางที่ 2 เป็นการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและบำบัดของเสียที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยง หรือ ระบบไบโอฟลอค นำจุลินทรีย์ไปช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ และพื้นบ่อ เพื่อควบคุมเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในกุ้ง และช่วยลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ใช้ในการบำบัดน้ำได้ 

 

“การเลี้ยงกุ้งแบบโพรไบโอติกจะช่วยให้กุ้งที่เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตดี  ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพและปลอดภัย ขณะเดียวกันช่วยเสริมให้กระบวนการเลี้ยงที่ยั่งยืนลดการใช้น้ำในกระบวนการเลี้ยง ผลผลิตเพิ่มขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจผลิตภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน” นายไพโรจน์ กล่าว 

 

หลัก 3 สะอาด เป็นแนวทางการเลี้ยงกุ้ง ที่บริษัทฯ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยร่วมกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเกษตรกรเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ประกอบด้วย  “ลูกกุ้งสะอาด” การพัฒนาลูกพันธุ์กุ้งที่แข็งแรง โตเร็ว ปลอดจากเชื้อต่างๆ   ''น้ำสะอาด'' การบริหารจัดการน้ำในบ่อเลี้ยงให้สะอาด ปลอดจากเชื้อก่อโรค ไม่มีตะกอนและสารอินทรีย์ รวมถึงสารเคมีตกค้าง   และสุดท้ายคือ “พื้นบ่อสะอาด''  ด้วยการจัดการพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเสียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ด้วยระบบการเลี้ยงช่วยให้กุ้งที่เลี้ยงแข็งแรง สามารถสร้างภูมิต้านทานมาป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคได้ มีอัตราการรอดสูง จึงเป็นการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตสูงขึ้นกว่าการใช้สารเคมีในการเลี้ยงกุ้ง ด้วย  

 

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ยังได้ถ่ายทอด แนวทางการเลี้ยงกุ้งด้วยโพรไบโอติกให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้ง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาด เพิ่มผลผลิตและลดการใช้ทรัพยากรน้ำ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้ากุ้งของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก./ 

กิจกรรมอื่น ๆ
ซีอีโอ ซีพีเอฟ นำพนักงานปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน
19 ต.ค. 2564
ซีอีโอ ซีพีเอฟ นำพนักงานปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน
ชาวซีพี-ซีพีเอฟ จิตอาสา ห่วงใยชาวสระบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมต่อเนื่อง
18 ต.ค. 2564
ชาวซีพี-ซีพีเอฟ จิตอาสา ห่วงใยชาวสระบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมต่อเนื่อง
CPF เดินหน้าเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ จาก 35 % เป็น 50%   บริหารจัดการอาหารส่วนเกิน รับวันอาหารโลก สร้างระบบอาหารยั่งยืน
15 ต.ค. 2564
CPF เดินหน้าเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ จาก 35 % เป็น 50% บริหารจัดการอาหารส่วนเกิน รับวันอาหารโลก สร้างระบบอาหารยั่งยืน
คู่ค้าเอสเอ็มอี พอใจ CPF นำกิจการฝ่าวิกฤต  พร้อมเดินหน้าร่วมคิด ร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน
14 ต.ค. 2564
คู่ค้าเอสเอ็มอี พอใจ CPF นำกิจการฝ่าวิกฤต พร้อมเดินหน้าร่วมคิด ร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x