เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีอีโอ ซีพีเอฟ นำพนักงานปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน
19 ต.ค. 2564
ซีอีโอ ซีพีเอฟ นำพนักงานปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำพนักงานปลูกต้นไม้  ในโครงการ "ซีพี ร้อย รักษ์โลก"  ร่วมร้อยเรียงความดี ตามเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์  ปลูกต้นไม้  20 ล้านต้น  มุ่งสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายใน 9 ปีข้างหน้า (ภายในปี 2573) ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ  ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและโลกอย่างยั่งยืน  สอดรับกลยุทธ์ 2030 Sustainability in Action ของซีพีเอฟ ที่ยึดกลยุทธ์ 3 เสาหลัก สู่ความยั่งยืน  คือ  อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดิน น้ำ ป่าคงอยู่  


ซีอีโอ ซีพีเอฟ กล่าวเชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมกันทำความดี  ปกป้องโลกและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ ซีพี ร้อย รักษ์โลก    ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้ได้ 20 ล้านต้น ภายในปี 2573   เป็นโครงการที่มุุ่งสู่การเป็นองค์กรปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์  ปลูกต้นไม้เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสังคมและประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ ซีพีเอฟ สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานขับเคลื่อนความยั่งยืนในระดับบุคคล ด้วยการลงมือทำผ่าน 2 กิจกรรม ในโครงการ " Sustainability in Action ยั่งยืนได้ ด้วยมือเรา " คือ กิจกรรม “กล้าจากป่า พนาในเมือง”และ ”กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” เพื่อร่วมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยในส่วนของกิจกรรม “กล้าจากป่า พนาในเมือง” เปิดให้พนักงานลงทะเบียนรับกล้าไม้จากโครงการ ฯ ทั้งไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นกลุ่มไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ  ไม้กระถาง กลุ่มไม้ดักฝุ่น PM 2.5 และไม้สมุนไพร เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน  ขณะเดียวกันพนักงานสามารถนำกล้าไม้ของตัวเองมาปลูก และเข้าร่วมโครงการฯ มีการบันทึกข้อมูลการเติบโตของต้นไม้  เพื่อนำมาคำนวณการกักเก็บคาร์บอนต่อไป  โดยในปีนี้  กิจกรรม"กล้าจากป่า พนาในเมือง " มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 20,000 ต้น และภายใน 5 ปี (ปี2564-2568) มีเป้าหมายปลูกต้นไม้100,000 ต้น  


โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสนับสนุนเป้าหมายของเครือซีพี สู่องค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals :  SDGs) รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้น ในปี 2565  


ทั้งนี้  โครงการ "ซีพี ร้อย รักษ์โลก"  และ  “กล้าจากป่า พนาในเมือง" ยังช่วยสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน ที่ช่วยเพาะกล้าและดูแลกล้าไม้  มีส่วนร่วมลดโลกร้อนไปด้วยกัน  ./

กิจกรรมอื่น ๆ
ซี.พี. เวียดนาม ครองใจชาวเวียดนาม คว้าอันดับ 1 บริษัทด้านอาหารที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ใน "กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง"
29 พ.ย. 2564
ซี.พี. เวียดนาม ครองใจชาวเวียดนาม คว้าอันดับ 1 บริษัทด้านอาหารที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ใน "กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง"
CPF  ภูมิใจ รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด  จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2021
26 พ.ย. 2564
CPF ภูมิใจ รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2021
ชาวซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
26 พ.ย. 2564
ชาวซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
CPF คว้ารางวัลระดับสากล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย”  HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2021
23 พ.ย. 2564
CPF คว้ารางวัลระดับสากล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย” HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2021
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x