เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
19 พ.ค. 2563
ก.เกษตรฯ -ซีพีเอฟ นำรถ Food Truck จาก ซีพี เฟรชมาร์ท ลงพื้นที่อุ่นอาหารร้อนปันสุขให้ชาวกรุงฯ ร่วมสู้ภัยโควิด-19

ในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ได้เห็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของทุกภาคส่วนที่ร่วมแบ่งปันให้พี่น้องคนที่เดือดร้อนในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โครงการ “อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” เป็นหนึ่งโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดทีมจิตอาสา พร้อมรถ Food Truck ของซีพี เฟรชมาร์ท เพิ่มความสะดวกในการนำอาหารสำเร็จรูปคุณภาพปลอดภัยจากโรงงานไปอุ่นร้อนเป็นมื้อกลางวันให้พี่น้องชาวชุมชนถึงพื้นที่ ตามชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจิตร และจังหวัดตรัง รวม 25 ครั้ง โดยเริ่มที่เขตบางกอกน้อยเป็นพื้นที่แรก


รถ Food Truck ของซีพี เฟรชมาร์ท เป็นรถต้นแบบที่ซีพีเอฟพัฒนาขึ้นทำหน้าที่เป็น ครัวบริการอาหารอุ่นร้อนเคลื่อนที่ สามารถเดินทางออกไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยนำอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน คุณภาพส่งตรงจากโรงงาน ไปอุ่นร้อนและแจกให้ทุกคนได้อิ่มอร่อย กับอาหารจากใจร้อนๆ ในช่วงที่ยากลำบาก


รถ Food Truck ของซีพี เฟรชมาร์ท ไปจอดตามจุดต่างๆ ใน เขตบางกอกน้อย ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และวันเสาร์ เพื่อส่งมอบอาหารอุ่นร้อน พร้อมทั้งไข่ต้ม และน้ำดื่ม เพื่อปันสุขให้ชาวชุมชน ได้อิ่มท้อง อิ่มใจ มีกำลังใจต่อสู้ฝ่าฟันกับวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ รถ Food Truck จะเดินทางไปยังในพื้นที่ต่างๆ ในเขตบางพลัด เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตหนองแขม ก่อนจะเดินทางไปส่งมอบอาหารอุ่นร้อนจากใจให้แก่พี่น้องชาวพิจิตรและจังหวัดตรังต่อไป


นางดวงรัตน์ ชื่นประเสริฐ อายุ 52 ปี ชาวชุมชนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย กทม. กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ทางซีพีเอฟและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ตอนนี้มีหลายคนที่เดือดร้อนไม่มีงานทำ และขาดรายได้ การนำอาหารมามอบให้ถือว่าช่วยแบ่งเบารายจ่ายได้มาก


นายวันชัย อยู่ดี อายุ 48 ปี อาชีพขับจักรยานยนต์รับจ้าง กล่าวว่า ดีใจที่ซีพีเอฟเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน ตอนนี้หลายคนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นจำนวนมาก อยากให้ทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ที่ขาดรายได้


น.ส.ศมนพร โกมลฐิติ อายุ 19 ปี นักศึกษาและทำงานรับจ้างทั่วไป กล่าวว่า ตอนนี้รายได้หายไปมากพอสมควร ซีพีเอฟมาแจกอาหาร ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีก อยากให้มีต่อเนื่อง และขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่เดือดร้อนทุกคนให้ก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน


โครงการ “อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ประชาชนและชุมชนได้เข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยอย่างเพียงพอ เดินเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤติไวรัสโควิด19 ไปด้วยกัน ภายใต้หลักคิด Good Corporate Citizen เป็นบริษัทที่ร่วมสร้างและดูแลสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับประเทศ โดยก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 มอบอาหารให้แก่พี่น้องในชุมชนคลองเตยไปแล้ว 8,499 ครัวเรือน


นับตั้งแต่ประเทศไทยต้องเผชิญสถานการณ์โควิด 19 ซีพีเอฟให้ความสำคัญและยกระดับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างต่อเนื่อง มีอาหารปลอดภัยให้คนไทยบริโภคอย่างเพียงพอ ซีพีเอฟยังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยเฉพาะ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ส่งมอบอาหารให้คนไทยกว่า 20,000 คนที่แสดงความรับผิดชอบกักตัวเองหลังกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งส่งมอบอาหารพร้อมทานให้โรงพยาบาลรัฐ 200 แห่ง ทั่วประเทศเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศ และขยายผลส่งมอบอาหารแก่ครอบครัวหมอ-พยาบาลกว่า 20,000 ครอบครัวอีกด้วย./

กิจกรรมอื่น ๆ
01 ก.ค. 2563
ซีพีเอฟเดินหน้าเพิ่มการผลิตไข่ไก่เคจฟรีตอบรับเทรนด์ผู้บริโภค
01 ก.ค. 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จัด Open House ภายใต้แนวคิด "CPF R&D Synergy for the Future"

Tag:

#cpf #RD #Center 
29 มิ.ย. 2563
ซีพีเอฟ ไม่ปลดล๊อกมาตรการเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร และ โควิด-19 ในพนักงาน สู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์วิถีใหม่

Tag:

#cpf #covid19 
29 มิ.ย. 2563
ซีอีโอ ซีพีเอฟ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

Tag:

#cpf