เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
22 ก.ค. 2563
อุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟ ปลอดภัย ใช้ได้ ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคนิวนอร์มอล

หนึ่งในวิถีชีวิตใหม่ในยุคนิว นอร์มอล (new normal) สำหรับหลายคนที่ไม่เคยทำครัว หรือคนที่ไม่มีเวลา ก็ได้ใช้โอกาสที่ยังต้องดำเนินชีวิตประจำวันในรูปแบบเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) มาเข้าครัวปรุงอาหารรับประทานกันในครอบครัวกันบ่อยมากขึ้น “ไมโครเวฟ” จึงได้กลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกชิ้นหนึ่งที่ถูกใช้บ่อยมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการอุ่นหรือปรุงอาหารได้อย่างรวดเร็ว


แต่ก็ยังมีหลายคนที่อาจมีความกังวล หรืออาจเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับการใช้เตาประเภทนี้ อาจจะจากประสบการณ์ตรง หรือพบเห็นตามสื่อโซเชียล เช่น ปรากฏการณ์ superheating ที่น้ำร้อนที่ต้มด้วยเครื่องไมโครเวฟเกิดปะทุอย่างรวดเร็วหลังจากโรยกาแฟลงไป หรือแม้แต่การแชร์ข่าวในสังคมออนไลน์ว่า ประเทศญี่ปุ่นจะยกเลิกใช้เตาไมโครเวฟ อ้างว่ามีอันตรายร้ายแรงเทียบเท่าระเบิดปรมาณู แม้ว่า เมื่อสืบเสาะหาต้นตอของแหล่งข่าวพบว่าเป็นเพียงข่าวลวงที่มาจากเว็บไซต์หนึ่งของรัสเซียที่ชอบเขียนข่าวปลอม ล้อเลียนเชิงเสียดสี หรือแต่งขึ้นเพื่อความสนุกสนาน แต่ในประเด็นนี้กลับกลายเป็นแหล่งสร้างความสับสนให้กับสาธารณชน เกิดเป็นความเชื่อที่ว่าไมโครเวฟไม่ปลอดภัย


การอุ่นอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ เป็นกระบวนการให้ความร้อนแก่อาหารอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือไปจาก การต้ม ผัด ทอด ซึ่งเป็นการให้ความร้อนแก่อาหารผ่านการนำความร้อนจนทำให้อาหารร้อนหรือสุก การอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟจะให้ความร้อนกับอาหารโดยตรง ด้วยการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่ที่มีชื่อว่า “ไมโครเวฟ” ผ่านเข้าไปในโมเลกุลของน้ำในอาหาร ทำให้เกิดการขยับของเมโลกุลตามความถี่ของคลื่น จนเกิดเป็นการเสียดสี เกิดเป็นความร้อนขึ้น กลไกดังกล่าวไม่สามารถสร้างรังสีตกค้างใด ๆ ภายในอาหารได้ ทั้งนี้เพราะไมโครเวฟไม่ใช่กัมมันตรังสี แต่เป็นเพียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้น ไมโครเวฟจึงไม่ใช่สาเหตุของการเกิดมะเร็งอย่างที่กังวลแต่อย่างใด


จะเห็นว่าการอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟก็ไม่ได้ทำให้คุณค่าทางอาหารลดลงต่างไปจากกระบวนการให้ความร้อนวิธีอื่น ดังนั้น การรับประทานอาหารที่อุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟเป็นประจำ ก็ไม่ได้แตกต่างจากการอุ่นร้อนด้วยวิธีการอื่น ๆ จึงไม่ได้มีผลกระทบใด ๆ ต่อสุขภาพของผู้บริโภค มิหนำซ้ำ ยังใช้เวลาในการให้ความร้อนที่น้อยกว่า จึงช่วยรักษาคุณค่าของอาหารได้ดีกว่าเดิมอีกด้วย


นอกจากนี้ยังมีผู้บริโภคบางส่วนมีความกังวลกับอันตรายจากแสงในตู้ไม่โครเวฟ ความจริงแล้ว แสงสีส้มที่อยู่ในเตาไมโครเวฟนั้น เป็นเพียงแสงจากหลอดไฟธรรมดา ไม่ใช่แสงของคลื่นไมโครเวฟ เพราะความถี่ของไมโครเวฟอยู่ในย่านที่สายตาของมนุษย์มองไม่เห็น ผู้ผลิตเตาเพียงแต่ติดหลอดไฟในเตาไมโครเวฟไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้รู้ว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่ และยังเพิ่มความสะดวกกับการมองอาหารที่กำลังอุ่นในเตาไมโครเวฟอีกด้วย


ในความจริงแล้ว อันตรายจากการใช้ไมโครเวฟไม่ได้มาจากตัวเตาหรือคลื่นไมโครเวฟ แต่มาจากการใช้งานที่ผิดวิธี เช่น การใช้โลหะประเภท อะลูมิเนียมฟอยล์ จานชามที่เคลือบลายทอง เงิน ทองเหลือง ทองแดง ที่เป็นตัวนำไฟฟ้าซึ่งจะก่อให้เกิดประกายไฟ ทำให้ไมโครเวฟชำรุดได้ หรือมาจากการนำภาชนะที่ทนความร้อนไปอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟ อาทิ โฟม วัสดุจำพวกเมลามีน หรือฟิล์มพลาสติกถนอมอาหาร (wrapping plastic) ในการห่ออาหารหรือหุ้มภาชนะก่อนจะเอาเข้าไมโครเวฟ ซึ่งทำให้ภาชนะบิดเบี้ยว เปลี่ยนรูป หรือละลายเข้าไปปนกับอาหาร หรือภาชนะหรืออาหารที่ปิดสนิท ไม่มีส่วนระบายความดันได้ เช่น ไข่ ที่อาจระเบิดเลอะเทอะภายในเตา หรือการใช้แก้วผิวเรียบ ขัดมัน ต้มน้ำและใช้เวลาในการอุ่นในไมโครเวฟนานเกินไป จะก่อให้เกิดอุณหภูมิที่สูงมากทำให้ผู้ใช้ถูกน้ำร้อนลวกได้


นอกจากนี้ การเลือกซื้อไมโครเวฟและอายุการใช้งาน ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ผู้บริโภคควรเลือกซื้อเตาไมโครเวฟที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพ เช่นเดียวกับอายุการใช้งานของเครื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและวัสดุโครงสร้างของเครื่อง เมื่อใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหาร ควรหมั่นทำความสะอาดตู้ ไม่ปล่อยให้มีเศษอาหารตกค้างในตู้เป็นระยะเวลานาน ความชื้นและน้ำจากอาหารอาจทำให้เหล็กในตู้เกิดสนิมและเป็นรอยทะลุได้ นอกจากนี้ยังไม่ควรใช้ของมีคมขูดหรือขัดตู้ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านในหรือด้านนอกของตู้ก็ตาม


ในยุคนิวนอร์มอล ที่ทุกคนอยู่บ้าน “ไมโครเวฟ” จึงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และประจำสำนักงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการอุ่นอาหารหลากหลายประเภท เพราะนอกจากช่วยประหยัดเวลาแล้ว อาหารที่อุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟยังปลอดภัย แถมยังง่ายและสะดวกอีกด้วย ถ้าหากใช้เตาอย่างถูกวิธี เราก็ไม่ต้องกังวลกับการใช้เตาไมโครเวฟอีกต่อไป


รศ.ดร.สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

Tag: #food #safety 
กิจกรรมอื่น ๆ
30 ก.ย. 2563
การเลี้ยงไก่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมน บริโภคแล้ว ไม่ทำให้โตไวกว่าปกติ

Tag:

#foodsafety 
23 ก.ย. 2563
ผู้บริโภคมั่นใจ หมูไทยยังปลอดภัย เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้

Tag:

#cpf 
17 ก.ย. 2563
อาหารแช่แข็งพร้อมทาน เก็บและอุ่นอย่างถูกต้อง ยังอร่อย และมีคุณค่าอาหารเหมือนเดิม

Tag:

#cpf 
09 ก.ย. 2563
ไก่เนื้อไทย…ผู้นำมาตรฐานโลก ปลอดภัย ไร้สารเร่งโต

Tag:

#food #safety 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x