เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
09 ก.ย. 2563
ไก่เนื้อไทย…ผู้นำมาตรฐานโลก ปลอดภัย ไร้สารเร่งโต

เมื่อกระแสรักสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้น อาหารปลอดภัยและเพื่อสุขภาพ (Safety and Healthy Food) ก็ยิ่งขยายตัวตาม ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อของไทยต้องพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน กระทั่งไทยกลายเป็นผู้ผลิตไก่เนื้ออันดับ 8 ของโลก เป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อันดับที่ 4 ของโลก ทั้งๆที่ไทยเป็นประเทศเล็กและภูมิอากาศไม่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ระดับอุตสาหกรรม แต่ไทยก็สามารถส่งออกเนื้อไก่ไปขายประเทศญี่ปุ่น หรือ สหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มประเทศที่มีมาตรฐานสินค้าบริโภคที่สูงมาก เช่น การห้ามให้สารเร่งการเจริญเติบโตในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมน สารเคมีต่างๆ หรือแม้แต่ยาปฏิชีวนะ ให้มีการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัดิภาพสัตว์ หรือ มาตรฐานอาหารสัตว์ ประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางการผลิตไก่เนื้อด้วยเทคโนโลยีและวิชาการที่ทันสมัยที่สุดแห่ง 1 ของโลก จากปริมาณการผลิตไก่เนื้อทั้งหมด เราส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ไปประเทศต่างๆถึง 40% ของการผลิตทั้งหมด ส่วนเนื้อไก่อีก 60% ที่ใช้บริโภคภายในประเทศก็มีมาตฐานไม่ต่างจากไก่ที่ส่งออก เพราะกรมปศุสัตว์ได้กำหนดไว้เพียงมาตรฐานเดียว และการผลิตหลายมาตรฐานทำให้ยุ่งยากในการผลิตและตรวจสอบ จึงไม่คุ้มค่าในการผลิต


เพื่อให้แข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ไทยจึงใช้สายพันธุ์ไก่เนื้อที่มีการปรับปรุงพันธุ์ตลอดเวลา (ไม่ใช่ GMOs) อาหารที่ผลิตขึ้นมีระบบควบคุมความปลอดภัย (HACCP) หรือแม้แต่องค์ประกอบของโภชนะ เช่น พลังงาน กรดอะมิโน กรดไขมัน วิตามิและแร่ธาตุ ได้คำนวณให้สัตว์อย่างพอเพียง ใช้อาหารเสริมที่ลดอนุมูลอิสระ โปรไบโอติ พรีไบโอติก และอื่นๆเพื่อลดความเครียดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ประกอบกับการจัดการด้านโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม อากาศ และแสง อย่างเหมาะสม จึงทำให้ไก่เนื้อโตขึ้นทุกๆปี ด้วยเทคโนโลยีที่กล่าวมามีการประเมินไว้ว่าไก่เนื้อจะโตขึ้นเฉลี่ย 50 กรัม ต่อปี ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าไก่เนื้อในปัจจุบันจะโตกว่าไก่เมื่อ 10 ปี ก่อน 500 กรัม เมื่อเลี้ยงที่อายุเดียวกัน


ไม่เพียงแต่ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่เป็นไปตามประเทศคู่ค้าอย่างญี่ปุ่นหรืออียู การผลิตไก่เนื้อของไทยยังพัฒนาล้ำประเทศอื่นๆหลายขั้น เช่น มีการศึกษา “microbiome”หรือ “โครงสร้างของจุลลินทรีย์ในร่างกายไก่” เพื่อให้ไก่สุขภาพดีและมีความสุข (Happy and healthy chicken) ซึ่งเทคโนโลยีนี้กำลังเป็นที่สนใจในวงการแพทย์และสุขภาพ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนื้อของไทยทันสมัยไม่แพ้วงการอื่นๆเลย การที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ การผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี และวิชาการไก่เนื้อของโลก คนไทยจึงได้กินไก่ที่เลี้ยงและมีคุณภาพที่ดีที่สุดเช่นกัน


คำตอบสุดท้ายของเรื่องนี้คือ ไม่เพียงแต่ไก่เนื้อไทยปลอดโรค ปลอดภัย ไร้สารเร่งฯ และได้มาตรฐานโลก แต่เรายังเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ไม่ใช่ “ซื้อมาแล้วขายไป หรือ รับจ้างผลิตให้ต่างชาติ” อนาคตไม่ไกลไทยอาจจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานไก่เนื้อของโลกทีเดียว


โดย ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

Tag: #food #safety 
กิจกรรมอื่น ๆ
28 ต.ค. 2563
ไขมัน มีประโยชน์ กินได้ให้เหมาะสม
21 ต.ค. 2563
ทานเจอย่างไรให้ปลอดภัย ได้สารอาหารครบ

Tag:

#food #safety 
14 ต.ค. 2563
กรมอนามัย แนะ เลือกซื้อเนื้อหมู แดงธรรมชาติ ไม่มีรอยบุ๋ม

Tag:

#foodsafety 
07 ต.ค. 2563
มั่นใจเนื้อหมูปลอดภัยยุคนิวนอร์มอล เลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายต้องได้มาตรฐาน

Tag:

#food #safety 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x