เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
23 ก.ย. 2563
ผู้บริโภคมั่นใจ หมูไทยยังปลอดภัย เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ท่ามกลางความกังวลในสถานการณ์โควิดที่ยังคงมีการระบาดทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง สำหรับวงการหมูแล้วยังมีความท้าทายที่น่ากังวลไม่แพ้กัน กับการระบาดของโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ ASF ในสุกร ที่เล่นงานอุตสาหกรรมหมูในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการบริโภคหมูทั่วโลก ล่าสุด ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และจีน ได้ประกาศระงับการนำเข้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์จากเยอรมนีเป็นชั่วคราว เพราะมีความกังวลด้านความปลอดภัยรัฐบาลเยอรมนียืนยันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ฟาร์มหมูป่าแห่งหนึ่งในรัฐบรันเดินบัวร์ก ใกล้กับกรุงเบอร์ลินด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันและกัน ในข่าวสารท้องถิ่น และการส่งข่าวทางห้องไลน์ต่างๆ ผ่านมือถือของทุกๆท่าน  เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดในสุกรที่พบว่าปรากฏในประเทศต่างๆ ครึ่งค่อนโลกแล้ว นั่นคือโรคสุกร ASF ใช้ชื่อในภาษาไทยว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร โรคนี้เป็นเฉพาะสุกรเท่านั้น สัตว์อื่นๆที่ใกล้ชิดจะไม่ติดโรค และโรคนี้ไม่ติดคน ทั่วโลกจึงไม่มีคนได้รับอันตรายใดๆจากการเลี้ยงหรือบริโภคสุกร และยังคงความเป็นเมนูแห่งความอร่อยตลอดไป ดังนั้น ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลใจ สามารถบริโภคเนื้อหมูได้ตามปกติ เนื้อหมูไทยปลอดภัย เนื้อหมูนับเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญและอุดมด้วยสารอาหารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายประเทศไทย ยังสามารถป้องกันการระบาดวิกฤติ ASF ภายในประเทศได้ จนกลายเป็นประเทศเดียวที่ยังคงสถานะปลอดโรคจนถึงปัจจุบัน จากความร่วมมือกันป้องกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างระดมทุกสรรพกำลัง ร่วมกันบูรณาการในการป้องกันโรค ASF อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกรมปศุสัตว์, กระทรวงมหาดไทย โดยฝ่ายความมั่นคง, สมาคมผู้เลี้ยงสุกร, วงการสัตวแพทย์และสัตวบาล นับเป็นความสำเร็จจากฝีมือของทุกคนที่นำเอาองค์ความรู้ทั้งด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์มาใช้เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกร และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร


ในส่วนของผู้บริโภค มาตรฐาน “คุณภาพและความปลอดภัย” เป็นหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์เนื้อหมู ในรูปแบบเนื้อหมูสดและเนื้อแปรรูป นอกจากจะเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตต้องให้ความสำคัญตามความต้องการของตลาดแล้ว ด้านผู้บริโภคเองควรมีความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลักอนามัย หลีกเลี่ยงการได้รับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่ปนเปื้อนหรือแฝงมากับอาหารที่มาจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยผู้บริโภคควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ผลิตจากฟาร์มเลี้ยง โรงชำแหละ และโรงงานแปรรูปอาหารที่ได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสามารถสังเกตสินค้าได้จากตรารับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น ตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ที่กรมปศุสัตว์ออกให้กับร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานการรับรองจากกรมปศุสัตว์   รวมทั้ง ควรเลือกเนื้อสัตว์ที่สด ลักษณะกลิ่นสีเป็นปกติ หากมีฉลากควรดูวันผลิตและวันหมดอายุ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้ยิ่งจะช่วยให้มั่นใจในความสะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี หรือยาปฏิชีวนะที่สำคัญ การบริโภคเนื้อสัตว์ในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ หรือ นิวนอร์มอล ผู้บริโภคต้องยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ด้วยการรับประทานเนื้อหมูปรุงสุกใหม่ก่อนรับประทานทุกครั้ง เพื่อทำลายเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปนเปื้อน และควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารทุกมื้อ เพียงเท่านี้ คนไทยได้บริโภคเนื้อหมูอร่อย สะอาด ปลอดภัยได้อย่างสบายใจหายห่วงโดย ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล 

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสุกรในอาเซียนและจีน


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

Tag: #cpf 
กิจกรรมอื่น ๆ
28 ต.ค. 2563
ไขมัน มีประโยชน์ กินได้ให้เหมาะสม
21 ต.ค. 2563
ทานเจอย่างไรให้ปลอดภัย ได้สารอาหารครบ

Tag:

#food #safety 
14 ต.ค. 2563
กรมอนามัย แนะ เลือกซื้อเนื้อหมู แดงธรรมชาติ ไม่มีรอยบุ๋ม

Tag:

#foodsafety 
07 ต.ค. 2563
มั่นใจเนื้อหมูปลอดภัยยุคนิวนอร์มอล เลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายต้องได้มาตรฐาน

Tag:

#food #safety 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x