เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
07 ม.ค. 2564
นักวิชาการ ย้ำเนื้อแปรรูปปลอดภัย เลือกซื้อจากแหล่งผลิตได้มาตรฐาน

ตามที่มีข่าวในสื่อออนไลน์ กรณีองค์การอนามัยโลก (WHO) เผยว่า เนื้อแปรรูป เนื้อแดง อาจนำไปสู่มะเร็ง โดยจัดกลุ่ม “เนื้อสัตว์แปรรูป” เช่น ไส้กรอก เบคอน แฮม ฯลฯ มีสารก่อมะเร็งในกลุ่มเดียวกับบุหรี่ แอลกอฮอล์ แร่ใยหิน และสารหนู ซึ่งเป็นการสร้างความวิตกกังวลและข้อสงสัยมากมายให้กับผู้บริโภค

 

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศได้ออกมายืนยันว่าการรายงานของกรณีองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นการกล่าวเกินจริง เช่น คาน่า วู สมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งและนักวิจัยวิทยาศาสตร์อาวุโสของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า แม้จะมีการจัดบุหรี่และเนื้อแปรรูปอยู่ในสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 เช่นเดียวกัน แต่ระดับความเสี่ยงจากบุหรี่นั้นสูงถึง 2000% ซึ่งสูงมากกว่าเมื่อเทียบเท่ากับการบริโภคเนื้อแปรรูป ขณะเดียวกัน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ประกาศของ WHO เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง และการแชร์ข่าวต่างๆทางสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั้นขยายไปอย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้บริโภคอย่าตระหนกเกินไป

 

นอกจากนี้ ผศ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ รองคณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า สาเหตุที่องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้เนื้อแปรรูปอยู่ในกลุ่มเดียวกับบุหรี่หรือสารหนู เนื่องจากเคยมีการศึกษาว่าหากใส่วัตถุเจือปนอาหารอย่างไม่ระวัง จะมีโอกาสเกิดสารกลุ่มหนึ่งที่มีอันตรายเทียบเท่าบุหรี่หรือสารหนู และหากมีการประกอบอาหารที่ใช้ความร้อนมากเกินไปก็อาจจะเสี่ยงอันตรายได้ แต่โดยปกติแล้ว การรับประทานเนื้อแปรรูปนั้น ไม่ได้มีความถี่หรือมีในปริมาณมากที่จะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ และการประกอบอาหารเป็นการปรุงสุกในความร้อนที่เหมาะสมเพื่อรับประทาน จึงไม่มีโอกาสที่จะเกิดสารก่อมะเร็ง

 

การแปรรูปเนื้อสัตว์ประเภทไส้กรอก มีการเติมวัตถุเจือปนอาหาร เช่น ไนไตรทเพื่อเป็นการถนอมอาหารโดยการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มสำคัญ ช่วยทำให้เกิดสี กลิ่น จำเพราะของผลิตภัณฑ์กลุ่มไส้กรอก ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์กลุ่มไส้กรอกอย่างเข้มงวด มีกฎหมายรับรอง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร หากตรวจพบการใช้วัตถุเจือปนอาหารเกินกฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท กรณีตรวจพบว่า มีการใช้ในปริมาณที่มากจนอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ ผู้บริโภคควรเลือกซื้อและรับประทานเนื้อแปรรูปจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร (HACCP) และการแสดงฉลากเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก ต้องมีรายละเอียด ชื่อผลิตภัณฑ์ เลขสารบบอาหาร 13 หลัก ในกรอบเครื่องหมาย อย. วัน เดือน ปีที่ผลิต วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน  สูตรส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ  ปริมาณสุทธิ ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร ข้อมูลรายชื่อและกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร

กิจกรรมอื่น ๆ
07 เม.ย. 2564
หน้าร้อนนี้ต้องรู้…บริโภคอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย
24 มี.ค. 2564
อาหารและบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่แหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 ผู้บริโภคมั่นใจได้
17 มี.ค. 2564
เนื้อหมูคุณภาพดี ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจได้
10 มี.ค. 2564
บรรจุภัณฑ์พลาสติก ใช้อย่างถูกวิธี มั่นใจความปลอดภัยอาหาร
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x