เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
7 มิ.ย. วันปลอดภัยอาหารโลก ซีพีเอฟ ชูนวัตกรรมอาหาร สร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพของทุกคน
07 มิ.ย. 2565
7 มิ.ย. วันปลอดภัยอาหารโลก ซีพีเอฟ ชูนวัตกรรมอาหาร สร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพของทุกคน

วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety Day) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการส่งมอบอาหารคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดสาร มีคุณค่าโภชนาการ สนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

 

ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในฐานะประธานความมุ่งมั่นด้านอาหารที่ยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในวันความปลอดภัยอาหารโลกในปี 2022 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รณรงค์ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึง อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการมีบทบาทสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดี ภายใต้แนวคิด “ยกระดับความปลอดภัยของอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” (Safer food, Better health) ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ หรือ CPF RD Center ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่สร้างเสริมสุขภาวะดีให้กับผู้บริโภค ยกระดับความปลอดภัยสูงสุด ตรวจสอบย้อนกลับได้ ขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายกลยุทธ์ CPF 2020 Sustainability in Action บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมาย 50% ของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการพัฒนาเพื่อสุขภาพที่ดีและมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น ตอบรับความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนระบบการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน 

 

"ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยี นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์มาพัฒนาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภคทุกช่วงวัย ซี่งจะทำให้สามารถผลิตอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในราคาที่เข้าถึงได้ สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของซีพีเอฟสู่การเป็น ‘ครัวของโลก’" ดร.สมหมาย กล่าว 

 

ในปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้มุ่งเน้นโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นตลอดทั้งปี และร่วมส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วกว่า 9 ล้านคน ด้วยผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช แบรนด์ Meat Zero ที่มีเนื้อสัมผัส และรสชาติ อร่อยเหมือนเนื้อจริงด้วยนวัตกรรม PLANT-TEC ไม่มีคอเลสเตอรอล นอกจากนี้ มีการพัฒนาสินค้าสดกลุ่ม หมู ไก่ และไข่ ที่นำนวัตกรรมโปรไบโอติกมาใช้ในอาหารสัตว์เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้สินค้า เสริมภูมิคุ้มกันให้สัตว์แข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ปลอดสาร และฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโต รวมถึงการพัฒนาเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดี อาทิ ไก่เบญจา หมูชีวามีโอเมก้า 3 สูงกว่าเนื้อไก่และเนื้อหมูทั่วไป ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสตาร์ทอัพทั่วโลก เดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพใหม่ๆ ต่อเนื่อง  

 

ขณะเดียวกัน บริษัทยังยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ บล็อกเชน ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ (Smart Feed Mill) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) เน้นการดูแลสุขภาพสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ สัตว์แข็งแรงมีภูมิคุ้มกัน นำไปสู่วัตถุคุณภาพสูงด้วยกระบวนการแปรรูปอาหารที่ (Smart Factory) ที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด รวมถึงจัดให้มีช่องทางจำหน่ายที่สะอาด ปลอดภัย  

 

ซีพีเอฟยังได้นำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัลมาใช้ในห่วงโซ่การผลิตครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อไก่ เนื้อหมู และกุ้ง โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานกับผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป และเดินหน้านำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าให้ลูกค้าและผู้บริโภค.

กิจกรรมอื่น ๆ
ซีพีเอฟ หนุนนโยบาย Zero ASF ชู “ระบบไบโอซีเคียวริตี้” ป้องกันโรคสุกร ปลอดภัย 100%
30 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ หนุนนโยบาย Zero ASF ชู “ระบบไบโอซีเคียวริตี้” ป้องกันโรคสุกร ปลอดภัย 100%

Tag:

#CPF 
ซีพีเอฟ ยึดหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) มุ่งเน้นสวัสดิภาพสัตว์ สร้างอาหารปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มสู่จาน
03 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ ยึดหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) มุ่งเน้นสวัสดิภาพสัตว์ สร้างอาหารปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มสู่จาน
ซีพีเอฟ ใช้ระบบคอมพาร์ทเม้นท์ ป้องกันโรคไข้หวัดนก 100% ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค
28 ต.ค. 2565
ซีพีเอฟ ใช้ระบบคอมพาร์ทเม้นท์ ป้องกันโรคไข้หวัดนก 100% ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค
นักวิชาการซีพีเอฟ ชู “โปรไบโอติก” นวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสาร
11 ต.ค. 2565
นักวิชาการซีพีเอฟ ชู “โปรไบโอติก” นวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสาร
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x