เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
การเก็บรักษาคุณภาพของเนื้อสัตว์ให้ได้นาน ช่วง Lockdown
23 เม.ย. 2563
การเก็บรักษาคุณภาพของเนื้อสัตว์ให้ได้นาน ช่วง Lockdown

มาตรการของรัฐบาลเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยการให้ทุกคน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" รวมไปถึงมีแนวทางให้ร้านอาหาร จําหน่ายเฉพาะอาหารที่ซื้อกลับบ้านเท่านั้น แม้ว่าการสั่งอาหารผ่านร้านที่

 


ให้บริการจัดส่งถึงบ้านยังสามารถทำได้ แต่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง เราอาจต้องปรุงอาหารเพื่อบริโภคเอง ซึ่งต้องดูแลตั้งแต่กระบวนการเตรียมอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในครอบครัวจะได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและสะอาดปลอดภัย

 


อาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ได้แก่ อาหารที่เก็บรักษาโดยการแช่แข็ง เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้แช่แข็ง ซึ่งเมื่อทำการละลายน้ำแข็งแล้ว ยังมีลักษณะและคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับของสด

 


ในสถานการณ์ที่หลายๆบ้าน ต้องสำรองอาหารในปริมาณที่มากกว่าปกติ ควรมีการจัดเตรียมที่ดี เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ในช่องแช่แข็ง สามารถนำออกมาใช้ได้สะดวก และช่วยลดเวลาในการละลายน้ำแข็ง เช่น เนื้อสัตว์ควรแล่ให้เป็นชิ้นตามต้องการ แล้วแบ่งใส่ถุงพลาสติก Zip Lock ตามปริมาณที่เหมาะต่อการใช้แต่ละครั้ง และไม่ควรนำส่วนที่เหลือกลับเข้าช่องแข็งซ้ำ

 


ส่วนเนื้อบดหรือเนื้อที่เป็นชิ้นขนาดเล็ก ไม่ควรแบ่งเก็บเป็นก้อนๆ แต่ควรกดหรือรีดให้เป็นแผ่นแบนๆ เพื่อให้ความเย็นกระจายได้ดี สามารถวางซ้อนกันได้อย่างเป็นระเบียบหยิบออกมาใช้ได้สะดวก และละลายน้ำแข็งได้เร็ว สำหรับเนื้อที่แช่แข็งมาแล้ว ไม่ควรนำไปแช่ลงในน้ำโดยตรง แต่ให้ใช้วิธีแช่ถุงเนื้อในน้ำสะอาด โดยระวังไม่ให้น้ำเข้าไปภายในถุง การแช่น้ำจะช่วยให้เนื้ออ่อนตัว ไม่จับตัวเป็นก้อน สามารถตัดแบ่งหรือแยกออกจากกันได้ง่าย

 


การเก็บเนื้อสัตว์ปริมาณมากและหลากหลายชนิด ควรเขียนประเภทของเนื้อสัตว์และวันที่ซื้อบนถุงพลาสติก เพื่อให้อาหารที่ซื้อก่อนถูกนำออกไปใช้ก่อน ปกติเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อแช่แข็งที่เก็บในถุง Zip Lock มีอายุการเก็บรักษาแตกต่างกันไป อาทิ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อปลา เนื้อบด อายุการเก็บรักษาจะนานกว่า อาหารประเภท เครื่องในสัตว์ ไส้กรอก แฮม เบคอน นอกจากนี้ การเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม ยังมีผลต่อการรักษาเนื้อสัตว์ให้อยู่ได้นาน เช่น การเก็บรักษาเนื้อหมูที่ อุณหภูมิ -1 ถึง 0 องศาเซลเซียส หรือเก็บที่ใต้ช่องฟรีซในตู้เย็น จะเก็บรักษาเนื้อหมูได้นานประมาณ 3 สัปดาห์ หรือหากเก็บไว้ในช่องฟรีซ ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บได้นานหลายเดือน และหากต้องการเก็บให้นานขึ้น ควรห่อเนื้อด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ชั้นหนึ่งก่อนใส่ในถุงพลาสติก Zip Lock เป็นต้น

 


อย่างไรก็ตาม การเก็บรักษาอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ที่นานเกินไป อาจมีผลทำให้สารอาหารลดลง และมีรสชาติที่ด้อยลง หากพบว่าเนื้อมีลักษณะแห้งแข็ง มีรอยสีขาวบนผิวหน้า มีสีเหลือง หรือมีกลิ่นที่ผิดปกติแสดงว่าเนื้อแช่แข็งนั้นหมดอายุแล้ว

 


การประกอบอาหารในช่วงที่เก็บตัวอยู่บ้าน นอกจากจะต้องมั่นใจว่าอาหารสะอาด และปลอดภัยแล้ว ผู้บริโภคต้องรู้จักวิธีการเก็บรักษา เพื่อรักษาคุณภาพของอาหารให้ได้นานที่สุด ./

 


รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

 

กิจกรรมอื่น ๆ
ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร “ลดโซเดียม” ตอบโจทย์อร่อยและเพื่อสุขภาพที่ดี
01 ธ.ค. 2565
ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร “ลดโซเดียม” ตอบโจทย์อร่อยและเพื่อสุขภาพที่ดี

Tag:

#CPF #salt #healthy 
ซีพีเอฟ หนุนนโยบาย Zero ASF ชู “ระบบไบโอซีเคียวริตี้” ป้องกันโรคสุกร ปลอดภัย 100%
30 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ หนุนนโยบาย Zero ASF ชู “ระบบไบโอซีเคียวริตี้” ป้องกันโรคสุกร ปลอดภัย 100%

Tag:

#CPF 
ซีพีเอฟ ยึดหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) มุ่งเน้นสวัสดิภาพสัตว์ สร้างอาหารปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มสู่จาน
03 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ ยึดหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) มุ่งเน้นสวัสดิภาพสัตว์ สร้างอาหารปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มสู่จาน
ซีพีเอฟ ใช้ระบบคอมพาร์ทเม้นท์ ป้องกันโรคไข้หวัดนก 100% ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค
28 ต.ค. 2565
ซีพีเอฟ ใช้ระบบคอมพาร์ทเม้นท์ ป้องกันโรคไข้หวัดนก 100% ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x