เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ พัฒนาอาหารลด หวาน-เค็ม เน้นความปลอดภัยสูงสุดและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
19 ก.ย. 2565
ซีพีเอฟ พัฒนาอาหารลด หวาน-เค็ม เน้นความปลอดภัยสูงสุดและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาอาหารที่มีความปลอดภัยสูงสุด ทั้งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อย ปรับสูตรอาหารลดโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) ตลอดจนอาหารสำหรับผู้ป่วย ที่พัฒนาสูตรร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 


นางนลินี โรบินสัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทยและประชากรโลก เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและควบคุมวัตถุดิบที่เคร่งครัดตามมาตรฐานสากล ด้วยกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ทั้งกระบวนการผลิต และกระบวนการขนส่งและจัดเก็บสินค้าภายใต้มาตรฐาน GWP (Global Warming Potential) เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อส่งถึงมือผู้บริโภค 


ซีพีเอฟ ยังคงเดินหน้าผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล และมีสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน BRC (British Retail Consortium) ซึ่งมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า ISO 9001 โดยโรงงานไก่ส่งออกทุกแห่งได้รับการรับรองแล้ว


นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค โดยเฉพาะการลดความหวาน มัน เค็ม ในผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มต่างๆ ครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อย หรือ ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล และได้รับการรับรองให้แสดงสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” เช่น IMU สูตรปกติ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือก เช่น อกไก่นุ่ม CP Delight , อาหารพร้อมรับประทาน CP Balance , ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปต่างๆ  ตลอดจนมีการปรับสูตรอาหารโดยค่อยๆ ลดโซเดียมลง มีเป้าหมายให้ต่ำกว่า 650 มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ที่พัฒนาสูตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นอาหารสูตรสำหรับผู้ป่วยพักฟี้น หรือมีปัญหาในการย่อยอาหาร ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและแนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต 


นางนลินี กล่าวย้ำว่า สินค้าอาหารพร้อมรับประทาน (Ready meal) และเครื่องดื่มทุกรายการของซีพีเอฟ มีการแสดงฉลากโภชนาการ GDA (Guideline Daily Amounts) ครบถ้วน เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้บริโภคและเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับสุขภาวะและปริมาณการบริโภคต่อหน่วยต่อวัน  


“กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปและอาหารแช่แข็งของ ซีพีเอฟ ดำเนินการตามระบบมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หรือมาตรฐานที่เข้มงวดกว่าและมีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การทำความสะอาด การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ที่สามารถลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างรวดเร็ว (fast freezing) ทำให้สามารถรักษาเนื้อสัมผัสของอาหารไว้ได้ดีและยังคงคุณภาพทางด้านโภชนาการ ตลอดการเก็บรักษาและการขนส่ง” นางนลินี กล่าว


ซีพีเอฟ ยังให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการผลิตจะมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดีของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทฯ มีคุณภาพตามมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และไม่มีส่วนกระตุ้นอาการของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NCDs) และโรคต่างๆ./

Tag: #CPF 
กิจกรรมอื่น ๆ
ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร “ลดโซเดียม” ตอบโจทย์อร่อยและเพื่อสุขภาพที่ดี
01 ธ.ค. 2565
ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร “ลดโซเดียม” ตอบโจทย์อร่อยและเพื่อสุขภาพที่ดี

Tag:

#CPF #salt #healthy 
ซีพีเอฟ หนุนนโยบาย Zero ASF ชู “ระบบไบโอซีเคียวริตี้” ป้องกันโรคสุกร ปลอดภัย 100%
30 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ หนุนนโยบาย Zero ASF ชู “ระบบไบโอซีเคียวริตี้” ป้องกันโรคสุกร ปลอดภัย 100%

Tag:

#CPF 
ซีพีเอฟ ยึดหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) มุ่งเน้นสวัสดิภาพสัตว์ สร้างอาหารปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มสู่จาน
03 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ ยึดหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) มุ่งเน้นสวัสดิภาพสัตว์ สร้างอาหารปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มสู่จาน
ซีพีเอฟ ใช้ระบบคอมพาร์ทเม้นท์ ป้องกันโรคไข้หวัดนก 100% ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค
28 ต.ค. 2565
ซีพีเอฟ ใช้ระบบคอมพาร์ทเม้นท์ ป้องกันโรคไข้หวัดนก 100% ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x