เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
30 ม.ค. 2563
ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง 13 องค์กรรัฐ-เอกชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดโครงการ Green City by MOAC “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน ขับเคลื่อนโครงการ Green City by MOAC ภายใต้แนวคิด “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5” ส่งเสริมคนกรุงปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ช่วยเติมพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปัญหามลพิษในเมืองอย่างยั่งยืน

 

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนต้นไม้ จำนวน 250,000 ต้น พร้อมทั้งให้ ซีพี เฟรชมาร์ท 160 สาขาทั่วกรุงเทพฯ เป็นจุดกระจายต้นไม้มอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้าน ที่ทำงาน และในพื้นที่ว่างต่างๆ ด้วยตระหนักดีว่า ฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนทุกคน และความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

 

“ซีพีเอฟ ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย ที่ให้บริษัทฯ เข้ามาร่วมสนับสนุน เพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในระยะยาว โดยซีพีเอฟจะเข้ามาร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และสร้างความต่อเนื่องของโครงการ เพื่อให้จัดการปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน” นายวุฒิชัยกล่าว

 

ซีพีเอฟ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเตรียมต้นไม้ 6 ชนิดที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ศึกษาแล้วว่า พืชเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่น 25-50% ได้แก่ ต้นกระดุมทอง ไม้ประดับตระกูลคล้า (คล้านกยูง) ไม้ตระกูลว่าน (เศรษฐีเรือนใน) ไม้ตระกูลเฟิร์น (เฟิร์นขนนก เฟิร์นเจ้าฟ้า) ไม้เลื้อย (ตีนตุ๊กแก) และ ต้นสนไซเปรส

 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยมากกว่า 1 หมื่นไร่ ผ่านโครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" โดยได้อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า จำนวน 5,971 ไร่ ที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ โครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน จำนวน 2,388 ไร่ ใน จ.สมุทรสาคร ระยอง สงขลา พังงา และชุมพร รวมทั้ง โครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างในสถานประกอบการ โรงงาน และฟาร์มทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการไปแล้วประมาณ 1,720 ไร่ ช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน

 

ทั้งนี้ โครงการ Green City by MOAC จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานน้ำพุ สยามพารากอน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พร้อมแจกต้นไม้ 1 ล้านต้น ให้แก่ประชาชน จำนวน 5 ต้นต่อ 1 คน ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอรับต้นไม้และแจ้งจุดรับได้ที่ www.green-city.online

กิจกรรมอื่น ๆ
21 ต.ค. 2563
ซีพีเอฟ ร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญูและเกื้อกูล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง

Tag:

#cpf 
09 ต.ค. 2563
ก.ทรัพยากรฯ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ อบก. ลงนามบันทึกความร่วมมือ หนุนเครือซีพี-ซีพีเอฟ สร้างโลกสีเขียว

Tag:

#cpf 
25 ก.ย. 2563
"ร้านอิ่มสุข ปลูกอนาคต" โรงเรียนบ้านกระเทียม สร้างความมั่นคงทางอาหารจากโรงเรียน สู่ชุมชน
04 ก.ย. 2563
ซีพีเอฟ สนับสนุนพลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม

Tag:

#cpf #csr 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x