เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
08 พ.ค. 2563
“ซีพีเอฟ” ส่งความห่วงใย จากใจ…สู่ชุมชน สู้วิกฤติโควิด19

สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลต่อความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ ตกงาน หลายครอบครัวที่มีรายได้น้อยอยู่แล้ว ไม่เหลือแม้แต่เงินที่จะซื้ออาหารประทังชีวิตในแต่ละมื้อ


คนึง สืบอินทร์ อายุ 39 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ชุมชนบ้านเขาเขียว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เล่าว่า ชาวบ้านหมู่ 9 ชุมชนบ้านเขาเขียว มีทั้งหมด 130 ครัวเรือน รวม 400 กว่าคนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ชาวบ้านเดือดร้อน ขาดรายได้ ถูกลดวันทำงาน ถูกเลิกจ้าง นายจ้างไม่มีเงินจ้าง คนที่เคยมีอาชีพค้าขายในตลาด ก็ขายไม่ได้เพราะไม่มีลูกค้า มาเจอกับปัญหาภัยแล้งอีก แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากฟาร์มอุดมสุขของซีพีเอฟ นำข้าวสาร อาหารแห้งมามอบให้ชาวบ้านในชุมชนทั้ง 130 ครัวเรือน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ผมว่านี่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อชุมชนของบริษัทที่เข้ามาทำธุรกิจในพื้นที่


ส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากชุมชนในพื้นที่ ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ซึ่งตั้งโรงงานและฟาร์มในบริเวณใกล้เคียงชุมชน โดยซีพีเอฟในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก นำร่องส่งความช่วยเหลือด้านอาหาร ผ่านโครงการต่างๆสู่สังคมควบคู่กับการส่งความช่วยเหลือของโรงงานและฟาร์มต่างๆ ของซีพีเอฟทั่วประเทศ ที่่ช่วยดูแลชุมชนรอบโรงงานที่ได้รับความเดือดร้อน


ด้าน นายลือชา เสถียรวิรภาพ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในพื้นที่ อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้รับความช่วยเหลือจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 ของซีพีเอฟ นำไข่ไก่ 3,000 ฟอง น้ำดื่ม CP จำนวน 1,200 ขวด มามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งทาง อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ ได้นำไข่ไก่และน้ำดื่มไปมอบให้กับวัดศรีวารีน้อย เพื่อเปิดโรงทานเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยทางวัดจะนำน้ำดื่ม และข้าวกล่องแจกให้ประชาชนเนื่องจากประชาชนในพื้นที่นี้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไป เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด ราคาพืชผลทางการเกษตรก็ไม่ค่อยดี บางคนก็ไม่มีงานทำเพราะถูกเลิกจ้าง ธุรกิจต้องปิดกิจการ คนจ้างเองก็ไม่มีเงินจ้าง เพราะไม่มีรายได้ การที่ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือชุมชนถือเป็นเรื่องที่ดีมาก


นอกจากนี้ ฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟในพื้นที่ต่างๆ นำไข่ไก่และน้ำดื่มมอบผ่านหน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ธุรกิจไก่พ่อแม่พันธุ์ ครบวงจรนครราชสีมา นำไข่ไก่ 17,000 ฟอง มอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ตำบลดอน 1,062 ครัวเรือนจำนวนประชากร 3,840 คน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี มอบไข่ไก่จำนวน 6,000 ฟองใช้ประกอบอาหารบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค จังหวัดสระบุรี มอบไข่ไก่ จำนวน 14,000 ฟอง และน้ำดื่ม จำนวน 6,360 ขวดโดยมอบผ่านนายอำเภอหนองแค เพื่อส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลบ้านพรุ และมอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 150 ถุง ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้ด้อยโอาสทางสังคม เป็นต้น


นายมโน สุวรรณโน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองสุขภาพชาวบ้านในชุมชน ได้รับความช่วยเหลือจากทางซีพีเอฟที่สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อให้ อสม. นำไปใช้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสุขภาพ นอกจากนี้ ทางซีพีเอฟยังได้มอบข้าวสารจำนวน 150 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม ให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านที่เป็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด 19


ตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซีพีเอฟส่งความช่วยเหลือสู่สังคม โดยส่งมอบอาหารผ่านโครงการส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด 19 ให้แพทย์ พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด 301 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ส่งอาหารให้ประชาชนกลุ่มที่ต้องกักตัวเอง ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงกว่า 20,000 คน โครงการส่งอาหารจากใจให้ครอบครัวแพทย์และพยาบาลมากกว่า 30,000 ครอบครัว โครงการส่งอาหารจากใจสู่ชุมชน โดยร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 มอบอาหารและน้ำดื่มให้ชาวชุมชนคลองเตย 8,499 ครัวเรือน


นอกจากนี้ยังมีโครงการอาหารปลอดภัยจากใจสู่ชุมชนร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในชุมชนแออัดและโครงการมอบคูปองส่วนลดพิเศษให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1,042,372 คน นำคูปองไปใช้ที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ททั่วประเทศ.


cr.https://www.matichonweekly.com/eco-bus/article_302567

Tag: #cpf #covid19 #csr 
กิจกรรมอื่น ๆ
07 ก.ค. 2563
คอนแทร็คฟาร์มมิ่งซีพีเอฟ หนุนเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

Tag:

#cpf #csr 
04 ก.ค. 2563
ซีพีเอฟ สานต่อโครงการ“ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”เฟสสอง ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศทางทะเล

Tag:

#cpf #csr 
26 มิ.ย. 2563
ซีพีเอฟ สร้าง “เครือข่ายชุมชน” ดูแลผืนป่ายั่งยืน ต่อยอดสร้างความมั่นคงทางอาหาร

Tag:

#cpf #csr 
23 มิ.ย. 2563
ซีพีเอฟ เข้มงวดมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในห่วงโซ่คุณค่าทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ

Tag:

#cpf #animal #welfare