เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
09 ก.พ. 2564
CPF ร่วมขับเคลื่อน"คอนเน็กซ์ อีดี" สร้างเด็กดีและเก่ง

ซีอีโอประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ   ให้สัมภาษณ์ในฐานะที่ซีพีเอฟเป็นหนึ่งในองค์กรร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) ว่า บริษัทมีความยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิฯ เราทุกคนในซีพีเอฟตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ  ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี     

  

ซีพีเอฟ ถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  ซึ่งปัจจุบันมีเกือบ 900 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้กับโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี เพื่อให้คุณครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลโครงการ  มีผลผลิตไข่ไก่เพื่อบริโภค  


 “โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ฯ เสมือนการจำลองธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อให้น้องๆ นักเรียน คุณครูมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจเล็กๆเพื่อการบริโภค การจัดการรายได้ เป็นทั้งการเรียนรู้ในโรงเรียนและภาคปฏิบัติ เช่น ระบบการทำบัญชี  การบริหารเงินสด เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในการจัดการธุรกิจ รวมทั้งเป็นโครงการที่เชื่อมโยงตั้งแต่โรงเรียนไปจนถึงชุมชน  โดยโรงเรียนนำผลผลิตไข่ไก่ไปจำหน่ายให้แก่ชุมชนในราคาย่อมเยา” 

          

พร้อมกันนี้  ซีอีโอประสิทธิ์ กล่าวชื่นชมและขอบคุณในความมุ่งมั่นของพนักงานจิตอาสาผู้นำรุ่นใหม่ขององค์กรหรือ  School Partner (SP) ที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนด้วยความเสียสละ   มีส่วนช่วยเหลือสังคม  ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีและจำเป็นสำหรับผู้นำองค์กรในอนาคต  สามารถถ่ายทอดทักษะ (Skill)  ในการทำ Project Management ไปสู่โรงเรียน  จึงขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานซีพีเอฟ สมัครเป็น SP รุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน          

 

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เป็นความร่วมมือระหว่าง  3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยตั้งแต่ปี  2559 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 5,567 แห่ง  เป็นโรงเรียนที่ซีพีเอฟดูแลและให้การสนับสนุน 295 แห่ง ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด คือ  นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สระบุร

กิจกรรมอื่น ๆ
12 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ ส่งความห่วงใยทีมแพทย์และผู้ป่วย มอบอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิดรอบใหม่
12 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ ย้ำ “สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลวิด-19” ส่งต่อความห่วงใยหนุนจุดบริการปชช.ในเส้นทางหลัก
09 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ เดินหน้าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนสมบูรณ์ เพิ่มพูนอาหารมั่นคง
08 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ ขยายเวลาโครงการ Faster Payment เพิ่มสุขภาพทางการเงินคู่ค้า SMEs โตต่อเนื่อง
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x