เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
CPF รวมพลังพนักงานจิตอาสา เก็บขยะชายหาดและพื้นที่ป่าชายเลน ร่วมปกป้องท้องทะเล
17 ก.ย. 2565
CPF รวมพลังพนักงานจิตอาสา เก็บขยะชายหาดและพื้นที่ป่าชายเลน ร่วมปกป้องท้องทะเล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือหน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น ชุมชน และพนักงานซีพีเอฟจิตอาสา เก็บขยะชายหาดชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน พร้อมกันทั่วประเทศ 7 จังหวัด หนุนโครงการปกป้องท้องทะเล Restore the Ocean ลดปริมาณขยะทะเล นำขยะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและบริหารจัดการอย่างถูกวิธี รวมทั้งการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ร่วมรักษาระบบนิเวศ คืนความสวยงามสู่ท้องทะเล และสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน    

ซีพีเอฟ เดินหน้าร่วมอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม จับมือเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด 7 จุด ใน 7 จังหวัดพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565  ที่ผ่านมา เนื่องในสัปดาห์วันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ซึ่งกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก ภายใต้โครงการ CPF Restore the Ocean ร่วมปกป้องท้องทะเล และสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้ขับเคลื่อนความมุ่งมั่นปกป้องทะเลโลก ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างความตระหนักรู้สู่การลงมือทำครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การดำเนินการ การประสานความร่วมมือในการเก็บขยะในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งการแยกขยะและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ปลูกฝังความตระหนักในการดูแลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ซึ่งเป็นต้นทางความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืน
ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์กับภาคีเครือข่ายระดับโลก ร่วมกับ SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship)  เป็นความร่วมมือพิทักษ์ทะเล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล สู่เป้าหมายการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการทำประมงถูกกฎหมาย ปราศจากแรงงานที่ผิดกฎหมาย
สำหรับกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง 7 พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ป่าชายเลนบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ชายหาดหน้าทับ (บางสน) ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ชายหาดบางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ชายหาดท่าบอน ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา หาดแพรกเมือง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ชายหาดเรือรบประแส และศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.ปากน้ำประแส จ.ระยอง และหาดทรายแดง หินลาวา บ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,000 คน เก็บขยะได้ทั้งหมดรวม 7,153 กิโลกรัม./     
กิจกรรมอื่น ๆ
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท-เครือซีพี-ซีพีเอฟ จับมือ JCC
24 พ.ย. 2565
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท-เครือซีพี-ซีพีเอฟ จับมือ JCC

Tag:

#CPF #egg #student #rural 
CPF คว้ารางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ดีเด่น ปี 2565
23 พ.ย. 2565
CPF คว้ารางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ดีเด่น ปี 2565

Tag:

#CPF #disability 
CPF ชูกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยั่งยืน สู่เป้าหมาย Net-Zero ในงานประชุมเอเปค 2022
21 พ.ย. 2565
CPF ชูกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยั่งยืน สู่เป้าหมาย Net-Zero ในงานประชุมเอเปค 2022
ซีพีเอฟ คว้ารางวัล ThaiStar Packaging Awards 2022 ชูบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสู่ระดับโลก
21 พ.ย. 2565
ซีพีเอฟ คว้ารางวัล ThaiStar Packaging Awards 2022 ชูบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสู่ระดับโลก

Tag:

#CPF 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x