เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
บริษัทได้ก่อตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Research and Development Center)” ขึ้น ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่ 10 ไร่ ด้วยงบลงทุน 1,300 ล้านบาท สำหรับเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งด้านงานวิจัยอาหารตามช่วงวัย กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารห่วงใยสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก โดยมีโรงงานต้นแบบเป็นพื้นที่ในการทดลองผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการตอบสนองตลาดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟมีบุคลากรที่ผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่รสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม รวมถึงมีกระบวนการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านศิลปศาสตร์การครัว รวมทั้งนักออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จำนวนกว่า 250 คน เพื่อร่วมยกระดับกระบวนการทำงานต้นแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา
นอกจากนี้ อาคารยังมีการออกแบบที่โดดเด่นในด้านการประหยัดพลังงาน ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop และ Solar Hot Water เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานได้ถึงร้อยละ 70 ซึ่งช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จึงมีความพร้อมที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับวิทยาการด้านอาหารแห่งอนาคต โดยเป็นทั้งศูนย์กลางองค์ความรู้และจุดรวมศูนย์การให้บริการลูกค้าที่ครบครัน (One Stop Services) และเพื่อมอบผลลัพธ์ทางสุขภาพและธุรกิจที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภคในระดับสากล (CPF Business Solutions)
การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x