เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
14 ต.ค. 2563
เครือซีพี – ซีพีเอฟ ทั่วโลก ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในประเทศไทย และกิจการในต่างประเทศทั่วโลก ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์  พร้อมใจกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชลมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 4 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา  ผู้บริหารและพนักงาน ซีพีเอฟ ต่างรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซีพีเอฟทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และที่อยู่ในต่างประเทศทุกประเทศ มีความตั้งใจร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เริ่มจากที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและพนักงานเครือซีพี และซีพีเอฟ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศล ซึ่งจัดขึ้นที่อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ สีลม และเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 89 รูป พร้อมกับร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ท้องสนามหลวง ในส่วนสถานประกอบการในภูมิภาคต่างๆ  อาทิ โรงงานอาหารสัตว์ บางนา กม.21 โรงงานอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง ได้เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ 


 

สำหรับกิจการซีพีเอฟในประเทศต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานทั้งคนไทยและต่างชาติได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน โดย ซีพี เวียดนาม กิจการในประเทศเวียดนาม ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม จัดพิธีทำบุญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์  8 รูป ที่วัดนาคาราม (Buu Long Temple) ในนครโฮจิมินห์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล  โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานพร้อมใจเข้าร่วมพิธีกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเวียดนาม 


 

ส่วนที่ประเทศกัมพูชา คณะผู้บริหารและพนักงานชาวไทยและชาวกัมพูชา ของซีพี กัมพูชา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล และร่วมน้อมรำลึก พร้อมกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในกัมพูชา  ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ส่วน ขณะที่ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ โดย ธุรกิจสัตว์บกจัดพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ในกรุงมะนิลา ด้านธุรกิจสัตว์น้ำ ของซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล โดยนำผู้บริหารและพนักงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในจังหวัดบาตาอาน ประเทศฟิลิปปินส์  


 

นอกจากนี้ กิจการซีพีเอฟ ในประเทศอื่นๆ ทั้ง อินเดีย ลาว มาเลเซีย และตุรกี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ของแต่ละประเทศ โดยผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยและอยู่ในต่างประเทศต่างสวมเสื้อโทนสีเหลืองมาร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น นับเป็นการแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงความจงรักภักดีของชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่ง และจารึกในใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์./

Tag: #cp #cpf 
กิจกรรมอื่น ๆ
27 ต.ค. 2563
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอนุมัติเข้าซื้อธุรกิจสุกรในจีน 99% เสริมซีพีเอฟเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจสุกรชั้นนำในโลก

Tag:

#cpf 
21 ต.ค. 2563
ซีพีเอฟ ต่อยอดความสำเร็จหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ดันผลิต "Organic Eggs หนองหว้า" ไข่ไก่สดจากหัวใจเกษตรกร

Tag:

#cpf 
16 ต.ค. 2563
CPF คว้า 5 รางวัล The Asian Excellence Awards ตอกย้ำองค์กรเป็นเลิศแห่งเอเชีย

Tag:

#cpf 
13 ต.ค. 2563
กองทัพบก ร่วมกับ CP-CPF พี่น้องชาวคลองเตย จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

Tag:

#cp #cpf 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x