เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
08 ก.ย. 2564
CPF บริษัทไทยหนึ่งเดียว คว้ารางวัล“ความเป็นเลิศในการสื่อสาร”รายงานความยั่งยืนในเวทีระดับโลก


   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับโลก The International ARC Awards 2021 เป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รางวัลจากความโดดเด่นด้านความเป็นเลิศในการสื่อสาร นำเสนอข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน  มีความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ความยั่งยืน          

 

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ของ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล The International ARC Awards 2021  ประเภท Specialized Annual Reports กลุ่ม Sustainability Report : Asia/Pacific ระดับ Silver ซึ่งเป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวและเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  ตอกย้ำประสิทธิภาพในการนำเสนอรายงานความยั่งยืน อย่างสร้างสรรค์ ข้อมูลครบถ้วน และชัดเจน       


“รางวัลนี้ เป็นความภาคภูมิใจของซีพีเอฟ สะท้อนการสื่อสารในการรายงานความยั่งยืน ที่เข้าใจได้ง่ายถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ  รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า” นายวุฒิชัย กล่าว                 


รางวัล The International ARC เป็นรางวัลภายใต้ Mercomm International Awards Programs จัดโดยบริษัท MerComm, Inc. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความเป็นเลิศในด้านการสื่อสารและเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำงานโดดเด่นแก่องค์กร บริษัท หรือลูกค้า อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 30 ปี โดยพิจารณารางวัลจากการนำเสนอข้อมูลได้ตรงประเด็น การกำหนดเป้าหมายระยะยาวและการแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และการออกแบบที่น่าสนใจ  ซึ่งรวมแล้วสะท้อนภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้อย่างถูกต้อง              


ทั้งนี้  รางวัลดังกล่าว ได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและวิทยาการเทคโนโลยีจากทั่วโลก แบบ Blind judges โดยมีการจัดลำดับคะแนนตามเกณฑ์ของรางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 70% ./

กิจกรรมอื่น ๆ
24 ก.ย. 2564
ซีพีเอฟ ชู การเลี้ยงกุ้ง “โพรไบโอติก” ผลิตกุ้งปลอดภัย ปลอดยาปฏิชีวนะ ไร้สารตกค้าง
24 ก.ย. 2564
กรมป่าไม้ มอบโล่"ซีพีเอฟ" ร่วมฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ โครงการ"ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง"
24 ก.ย. 2564
CPF เดินหน้า “นวัตกรรมอาหาร” ตอบเทรนด์โลกอนาคต หนุน Open Innovation เปิดโอกาสทั่วโลกร่วมวิจัย
23 ก.ย. 2564
CPF ฟิลิปปินส์ ผนึกกำลัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับนักรบด่านหน้าสู้ภัยโควิด-19
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x