dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
31 ม.ค. 2563
ซีพีเอฟ คว้า Thailand’s Most Admired Company 2019 หมวดอาหาร เป็นสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

นิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge) รายงานผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการทำวิจัยร่วมกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องความน่าเชื่อถือขององค์กร หรือบริษัท ในเรื่องการมีภาพลักษณ์ที่ดี การมีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่น การขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรมที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่ม White Collar ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จากการวิจัยใน 17 กลุ่มธุรกิจ พบว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเภทอาหาร โดยมีหัวข้อหลักที่ประเมิน ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR) การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Performance) ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand) และผู้บริหาร (Management) ถือเป็นการรักษาตำแหน่งอันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค 2 ปีติดต่อกันนอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้รับรางวัล Brand Leadership Award จากเวที Thailand Best Brand Awards ประจำปี 2019 มอบโดย World Marketing Congress องค์กรนานาชาติที่มุ่งพัฒนาด้านการตลาดที่ยั่งยืน ในฐานะองค์กรชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอกย้ำ ซีพีเอฟ เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอาหารแบบครบวงจร คุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อสุขภาพผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ
 

กิจกรรมอื่น ๆ
10 เม.ย. 2563
ซีพีเอฟ ร่วมปฏิญญาความปลอดภัยในการจัดส่งอาหาร
09 เม.ย. 2563
ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งอาหาร 88 โรงพยาบาลต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดดูแลครอบครัวหมอและพยาบาล

Tag:

#cpf #covid19 
08 เม.ย. 2563
ครบรอบ 1 เดือน "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19" เติมกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ใน รพ.ของรัฐ รวม 88 แห่ง ทั่วไทย

Tag:

#cpf #covid19 
08 เม.ย. 2563
ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ให้สัมภาษณ์ ในรายการ CEO TALK พลิกวิกฤติ ในหัวข้อ Supply Chain System เปลี่ยน ปรับ เพื่อรับมือโควิด-19