เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซี.พี. เวียดนาม ครองใจชาวเวียดนาม คว้าอันดับ 1 บริษัทด้านอาหารที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ใน "กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง"
29 พ.ย. 2564
ซี.พี. เวียดนาม ครองใจชาวเวียดนาม คว้าอันดับ 1 บริษัทด้านอาหารที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ใน "กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง"

บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ซี.พี. เวียดนาม ครองใจผู้บริโภคชาวเวียดนาม ในด้านการผลิตอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย น่าเชื่อถือและมีภาพลักษณ์ที่ดี จนได้รับรางวัลอันดับ 1 ของ Vietnam Top 10 Food Reputation Award 2021 ในกลุ่มอาหารแช่แข็ง เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังติดอันดับ Vietnam Top 10 Food Reputation Award 2021 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

 

รางวัลนี้มอบโดย บริษัท Vietnam Report ร่วมกับหนังสือพิมพ์ชั้นนำด้านเศรษฐกิจ Vietnam News ได้พิจารณามอบรางวัลอันดับ 1 ของ Vietnam Top 10 Food Reputation Award 2021 แก่ ซี.พี. เวียดนาม โดยมี นายศักดิ์ชายย์ ชัฏชัยโสภณ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงงานอาหารแปรรูปฮานอย ซี.พี. เวียดนาม เป็นตัวแทนบริษัทในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียดนาม

 

นายศักดิ์ชายย์ กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของ ซี.พี. เวียดนาม ซึ่งเป็นกิจการในต่างประเทศของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต่อยอดความสำเร็จและทุ่มเท คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมอาหารปลอดภัย มีคุณภาพสูง จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงประเทศเวียดนาม

 

ทั้งนี้ ซี.พี. เวียดนาม ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงองค์ความรู้ในการผลิตอาหารปลอดภัยจากไทยไปประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพสินค้าให้แก่ผู้บริโภคชาวเวียดนาม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและคู่ค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจกับการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายเครือซีพี-ซีพีเอฟ

 

นอกจากการผลิตอาหารคุณภาพ ซี.พี. เวียดนาม ยังโดดเด่นในด้านกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ทั้งการบริจาคโลหิต การปลูกป่า และการส่งมอบอาหารเพื่อช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์และประชาชนชาวเวียดนามในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

สำหรับการจัดลำดับองค์กรด้านอาหารที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพที่สุดของเวียดนาม จัดโดย บริษัทการประเมินเวียดนาม (Vietnam Report) ร่วมกับหนังสือพิมพ์ Vietnam Net สื่อด้านเศรษฐกิจชั้นนำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยใช้เกณฑ์การประเมินทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงิน ความเผยแพร่และน่าเชื่อถือของข่าวสารของบริษัท การสำรวจตามหัวข้อวิจัยต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่นๆ

กิจกรรมอื่น ๆ
CPF เลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2565  เดินหน้าโครงการฟาร์ม-โรงงานต้นแบบใช้พลังงานหมุนเวียน
20 ม.ค. 2565
CPF เลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2565 เดินหน้าโครงการฟาร์ม-โรงงานต้นแบบใช้พลังงานหมุนเวียน
ซีพีเอฟ  ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่า  ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
14 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ซีพีเอฟ มอบของขวัญปีใหม่ คู่ค้า SMEs ต่อเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน หนุนการฟื้นตัวรับโอกาสใหม่อย่างเข้มแข็ง
13 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ มอบของขวัญปีใหม่ คู่ค้า SMEs ต่อเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน หนุนการฟื้นตัวรับโอกาสใหม่อย่างเข้มแข็ง
ซีพีเอฟ จับมือ DSM-Blonk ขับเคลื่อนระบบผลิตอาหารมั่นคงและยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว
13 ม.ค. 2565
ซีพีเอฟ จับมือ DSM-Blonk ขับเคลื่อนระบบผลิตอาหารมั่นคงและยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x