เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
16 เม.ย. 2563
ซีพีเอฟ เพิ่มทางเลือกสร้างอาชีพเถ้าแก่เล็ก “ซีพี เฟรช ช็อป” ช่วยคนไทยมีรายได้สู้ภัยโควิด19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ช่วยสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยธุรกิจ “ซีพี เฟรช ช็อป” และ “ซีพี ตู้เย็นชุมชน” เน้นจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัยมาตรฐานอาหารสากล และสินค้าอุปโภค-บริโภค เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนไทยในชุมชนทั่วประเทศนายชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า จากผลกระทบของวิกฤตโควิด19 ทำให้พี่น้องประชาชนและภาคแรงงานต้องกลับภูมิลำเนา และกำลังมองหาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและดูแลครอบครัว สอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯที่มุ่งส่งเสริมอาชีพในชุมชน และสร้างผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ให้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ ด้วยธุรกิจ 2 รูปแบบ ได้แก่ ซีพี ตู้เย็นชุมชน และร้านซีพี เฟรช ช็อป (CP Fresh Shop) เป็นทางเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้สนใจ

 


สำหรับ ซีพี ตู้เย็นชุมชน เป็นธุรกิจตู้เย็นจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ซีพี ทั้งอาหารสดและแช่เย็นแช่แข็ง เช่น หมู ไก่ เป็ด ไข่ กุ้ง ปลา ไส้กรอก อาหารพร้อมทาน-พร้อมปรุง โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นธุรกิจไม่สูงขั้นต่ำประมาณ 5,000 บาท เน้นสินค้าคุณภาพดี ขายง่าย กำไรดี ใช้เวลาคืนทุนสั้น โดยมีทีมขายของบริษัทฯเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ในการคัดเลือกพื้นที่ขาย การบริหารจัดการร้าน การผลิตสื่อการตลาด ตลอดจนการฝึกอบรมการขายและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของเถ้าแก่เล็ก

 


ส่วนธุรกิจร้านซีพี เฟรช ช็อป ใช้เงินลงทุนสูงกว่า ซีพี ตู้เย็นชุมชน เนื่องจากเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ มีรายการสินค้ามากกว่า และเน้นจำหน่ายสินค้าสดเป็นหลัก ภายใต้แนวคิดเดียวกัน โดยทั้งสองรูปแบบบริษัทจะให้เช่าใช้อุปกรณ์ อาทิ ตู้แช่ พร้อมสนับสนุนสื่อการตลาด

 


“ธุรกิจทั้ง 2 รูปแบบ เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจจากสินค้าที่มีทั้งคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างยั่งยืน ที่สำคัญสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตตามมาตรฐานสากล” นายชัยยุทธ กล่าว
ตัวอย่างความสำเร็จในธุรกิจนี้ เช่น คู่สามีภรรยาอย่าง นายจักรร์ชัย เทียมสำโรง และ นางสาวอรอุวัลย์ สารีนันท์ ที่เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ CP ตู้เย็นชุมชน ที่ อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร แล้วจึงขยายสู่ร้าน CP Fresh Shop ในอ.เมืองสกลนคร กล่าวถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาว่า จากความคิดที่ต้องการมีธุรกิจของครอบครัว อยากเป็นเถ้าแก่ สร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเดินทางไปทำงานในเมือง ประกอบกับมีทำเลขายในแหล่งชุมชน ที่มีผู้อาศัยหนาแน่น ที่สำคัญทั้งสองคนมีใจรักในการขายและการบริการ รักความสะอาด และมั่นใจมาตรฐานการผลิตของบริษัท จึงตัดสินใจเปิดธุรกิจ เพื่อส่งต่ออาหารคุณภาพดีและปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอดทำให้มีเงินทุนสะสมและขยายธุรกิจได้ และวางแผนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นของฝากในชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าในอนาคต

ขณะที่ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ เจ้าของร้านต้นแบบ CP Fresh Shop สาขา กล่าวว่า เริ่มต้นจากที่เห็นซีพีเอฟเปิดโครงการร้านจำหน่ายหมูสด ที่มีการตอบสนองของลูกค้าดีมาก และในพื้นที่ยังไม่มีร้านที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการ ทั้งสินค้าที่มีคุณภาพ จำหน่ายในราคายุติธรรม จึงตัดสินใจร่วมโครงการ และยังถือเป็นการสร้างงานให้กับคนในชุมชน และยังเป็นการสร้างทางเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีให้กับผู้บริโภคที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ล่าสุดได้ร่วมโครงการ 1 รายได้ ด้วยการเสริมธุรกิจห้าดาวที่หน้าร้านทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น มีรายได้ในธุรกิจ CP Fresh Shop ที่สำคัญคือความภูมิใจที่ได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพให้กับชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก

 

สำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพและรายได้เสริมจากงานประจำ หรือมีธุรกิจของตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1788 หรือ 02-036-4571 / 02-036-4794 / 02-036-4543 หรือสอบถามรายละเอียดกับพนักงานในพื้นที่โดยตรง./

 

กิจกรรมอื่น ๆ
12 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ ส่งความห่วงใยทีมแพทย์และผู้ป่วย มอบอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิดรอบใหม่
12 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ ย้ำ “สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลวิด-19” ส่งต่อความห่วงใยหนุนจุดบริการปชช.ในเส้นทางหลัก
09 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ เดินหน้าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนสมบูรณ์ เพิ่มพูนอาหารมั่นคง
08 เม.ย. 2564
ซีพีเอฟ ขยายเวลาโครงการ Faster Payment เพิ่มสุขภาพทางการเงินคู่ค้า SMEs โตต่อเนื่อง
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x