เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
01 มิ.ย. 2564
"ซีพี เวียดนาม" สานภารกิจ สู่ "ครัวของโลก" นวัตกรรมห่วงโซ่ผลิตทางการเกษตรเวียดนาม

นิตยสารฟอร์สบ เวียดนาม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564 นี้  ขึ้นปก คุณมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น (ซีพี เวียดนาม)  พร้อมนำเสนอรายงานพิเศษ เรื่อง ซีพี เวียดนาม ใช้นวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรม ขยายเครือข่ายการผลิตอาหารทั่วประเทศเวียดนาม บรรลุวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”

 

“ซีพี เวียดนาม” เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) ที่เข้าไปลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปี 2531 ตามคำเชิญจากรัฐบาลเวียดนามหลังจากที่ยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารของเครือซีพี ในประเทศไทย เพื่อศึกษากระบวนการผลิตอาหารสำหรับส่งออก ซึ่งในขณะนั้น เวีดยนามยังเลี้ยงสุกรและไก่แบบหลังบ้าน และการดำเนินธุรกิจของซีพี เวียดนามตลอด 3 ทศวรรษเป็นต้นมา ได้มีส่วนช่วยพัฒนาและยกระดับวงการปศุสัตว์ และสัตว์น้ำของเวียดนามสู่ความทันสมัย ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารจากเนื้อสัตว์ มีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามอย่างต่อเนื่อง

 

เช่นเดียวกับในประเทศไทย ซีพี เวียดนาม ดำเนินธุรกิจธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่ ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ (Feed) - การเพาะพันธุ์และเลี้ยงสัตว์ (Farm) ไปจนถึงการแปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารสำเร็จรูป (Food)  และยังมีธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ร้าน C.P Shop ร้าน C.P Fresh Mart ร้าน C.P Pork Shop เปิดร้านฟาสต์ฟู้ดภายใต้แบรนด์ Five Star และ Chickita  และร่วมทุนบริษัท AHM Lifestyles-Creative Hospitality Co., Ltd. เพื่อดำเนินธุรกิจร้านอาหารในเวียดนาม รวมทั้ง การผลิตอาหารแปรรูปส่งไปจำหน่ายตลาดทั่วโลก

 

เมื่อปี 2563 ซีพี เวียดนามผลิตสุกรมากกว่า 5 ล้านตัว ไข่ไก่มากกว่า 200 ล้านฟอง และไก่เนื้อมากกว่า 8 หมื่นตัน  และจากการขยายการลงทุนและราคาสุกรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้รายได้ในปี 2563 ที่ผ่านมาเติบโตร้อยละ 26  เป็น "ดาวเด่น" มีอัตราการเติบโตของรายได้สูงสุดของกิจการต่างประเทศของซีพีเอฟ

 

เมื่อเร็วๆ นี้  ซีพี เวียดนาม ได้เปิดโรงงานผลิตไก่เนื้อครบวงจร ที่ทันสมัยที่สุดในโลกในจังหวัดบิ่ญเฟื้อก (Binh Phuoc) เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ดำเนินการผลิตไก่เนื้อเพื่อส่งออกภายใต้แบรนด์ Made in Vietnam  ไปยังตลาดฮ่องกง ญี่ปุ่น และภูมิภาคยุโรป นับเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของเวียดนาม ใช้ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีทันสมัย อย่าง AI (ปัญญาประดิษฐ์) และ Big Data ในกระบวนการผลิต โรงงานแปรรูปไก่เนื้อครบวงจร             จังหวัดบิ่ญเฟื้อก นับเป็นก้าวที่สำคัญของ ซีพี เวียดนาม ในการบรรลุวิสัยทัศน์ "ครัวของโลก" ผลิตและส่งมอบอาหารคุณภาพสูงให้ผู้บริโภคเวียดนาม และทั่วโลก

 

ตลอดระยะเวลา 30 ปีในการดำเนินธุรกิจ ซีพี เวียดนาม ได้ร่วมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อยมากกว่า 3,000 ครอบครัวทั่วประเทศ ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์มาเป็นฟาร์มเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานเดียวกันกับบริษัท ซึ่งช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรเวียดนามมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างมั่นคง

 

ไมดินห์ โฝ่น (Mai Dinh Phon) อายุ 78 ปี ทำฟาร์มเลี้ยงไก่กับซีพี เวียดนาม ตั้งแต่ปี 2538 เล่าว่า บริษัทให้การสนับสนุน ในเรื่องพันธุ์ไก่ อาหาร และปรับรูปแบบการเลี้ยงให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

เริ่มจากไก่ 10,000 ตัว ในวันนี้เป็นฟาร์มไก่เนื้อกว่า 2 แสนตัว สร้างรายได้ 5 พันล้านดอง นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรอีกหลายครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้า กับ  Pham Van Canh จากอำเภอ Cam Xuyen จังหวัด Ha Tinh มีรายได้เกือบ 3 หมื่นล้านดองต่อปีจากการเลี้ยงสุกรหลายพันตัว กับซีพี เวียดนาม

 

ในปี 2536 คุณมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี นักบัญชีจากประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ไปทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการฝ่ายการเงินให้กับโรงงานของซีพี ที่ประเทศเวียดนาม  ตอนแรก คุณมนตรีรู้สึกลังเลใจ เพราะไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ข้อห้ามทางการค้าของประเทศเวียดนามมากนัก เมื่อ 28 ปีผ่านไป จากหนุ่มนักบัญชีได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดของซีพี เวียดนาม ดูแลพนักงานชาวเวียดนามกว่า 30,000 คน และสามารถพูดคุยกับชาวเวียดนามได้อย่างคล่องแคล่ว

 

แม้ว่าจะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คุณมนตรียังอ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยสไตล์การบริหารองค์กรที่ใส่ความจริงใจ ให้ความรัก ใส่ใจกับทุกคนรอบข้าง จึงชนะใจพนักงานชาวเวียดนามทุกคน เมื่อมีพนักงานทักทาย คุณมนตรีจะตอบกลับเป็นภาษาเวียดนามอย่างอบอุ่น และร่วมกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ การบริจาคโลหิตจนได้รับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนาม

 

คุณมนตรีเผยว่า “เคล็ดลับของความสำเร็จสำหรับบริษัทต่างชาติ คือ ความเข้าใจผู้คนและวัฒนธรรมของเวียดนาม เอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นถึงเป้าหมายเดียวกันในสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้ประชาชนและสังคม” และเสริมว่า “สิ่งหนึ่งที่บริษัทภาคภูมิใจคือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของเวียดนาม และส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปทั่วโลก เราให้ใจให้กับเกษตรกรและใส่ใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำของเวียดนาม ยึดมั่นในหลัก 3 ประโยชน์ ของ ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียวนนท์ ที่ย้ำอยู่เสมอว่า ซีพีไปลงทุนธุรกิจในประเทศใด ให้คิดถึงประโยชน์ของประเทศนั้นก่อเป็นอันดับแรก ต่อมาเป็นประชาชน จึงจะมาที่บริษัทเป็นลำดับสุดท้าย”./

กิจกรรมอื่น ๆ
31 มี.ค. 2564
เนื้อแปรรูปไม่ใช่ผู้ร้าย เพียงรู้และเข้าใจ บริโภคอย่างปลอดภัย
09 ก.พ. 2564
กรมปศุสัตว์ย้ำเนื้อสัตว์ปลอดภัย ปลอดโควิด แนะเลือกซื้อแหล่งมาตรฐาน สังเกตสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" เน้นทานอาหารปรุงสุกเท่านั้น
29 ม.ค. 2564
เนื้อสัตว์ปรุงสุกทานได้ปลอดภัย ย้ำ!! อาหารไม่ใช่แหล่งแพร่โควิด-19
14 ม.ค. 2564
ย้ำสุกรในไทยไม่เคยพบไวรัส G4 หรือไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x