เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

ในทุกวันนี้โลกของเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ส่งผลให้อัตราการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้บริษัทต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้าและกระบวนการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค อันจะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

หนึ่งในค่านิยมพื้นฐานของซีพีเอฟ (CPF Way) คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้สร้างสรรค์ ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาความสามารถ กระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่พนักงานสามารถนำมาต่อยอดในการทำงานทั้งในกระบวนการทำงานและสินค้า เพื่อช่วยให้การทำงานง่าย รวดเร็ว และยังสามารถส่งต่อคุณภาพสินค้าที่ดี ปลอดภัย และอร่อยถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคได้ในราคาที่เหมาะสม

จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นในปี 2560 - 2563 (หน่วย : จำนวนผลงาน)

(อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานความยั่งยืนประจำปี บท “อาหารมั่นคง”)

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x