เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
แนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากให้ความสำคัญกับคุณภาพและรสชาติอาหารแล้ว ยังเน้นเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อดูแลสุขภาพ ห่างไกลโรค และมีชีวิตที่ยืนยาวอีกด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาอาหารให้เหมาะสมกับสุขโภชนาการและความต้องการสารอาหารของแต่ละวัยและสภาวะร่างกายที่แตกต่างกัน ภายใต้ “หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น” ด้วยการวิจัยและพัฒนาอาหารทุกเมนูด้วยความใส่ใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ ให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ในการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นร้อยละ 30 ในปี 2563 เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพของประชากรโลก
ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี
ในปี 2564 ซีพีเอฟมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้มุ่งเน้นโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของปี และร่วมส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วกว่า 9 ล้านคน (กิจการประเทศไทย)
การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x