เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ธุรกิจครบวงจรดีหรือไม่ดีอย่างไร ?
03 มิ.ย. 2558
ธุรกิจครบวงจรดีหรือไม่ดีอย่างไร ?

คอลัมน์ Double Standard:  โอฬาร สุขเกษม

          เห็นพูดกันมากเรื่องทำธุรกิจครบวงจรหรือไม่ครบวงจรอย่างไหนจะดีกว่า เรื่องนี้ผมว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่ใครทำอะไรได้ดีกว่า ได้มาตรฐานกว่า ถูกสุขลักษณะมากกว่า ทำในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่า และสามารถตรวจสอบได้ ผู้นั้นน่าจะมีโอกาสมากกว่า

          ผมไปสวิตเซอร์แลนด์เมื่อหลายปีมาแล้ว วันนั้นเป็นวันพฤหัสบดี ที่เมืองโลซานน์ เห็นชาวบ้านเอาข้าวของมาขายริมทางเท้าบนถนนแห่งหนึ่ง สินค้าล้วนแล้วเป็นผลิตผลทางการเกษตร เขาให้วันพฤหัสบดีเพียงวันเดียวในรอบสัปดาห์ให้ชาวบ้านเอาของมาขาย ส่วนใหญ่เป็นพืช ผัก ผลไม้ ถามคนในถิ่นดูว่า ราคาซื้อขายเป็นอย่างไรหากเทียบกับซื้อสินค้าชนิดเดียวกันในซูเปอร์มาร์เก็ต ได้รับคำตอบว่า สินค้าเหล่านี้ชาวเกษตรกรปลูกเองและนำมาขายเอง คนสวิสส่วนใหญ่จะช่วยๆ กันซื้อแม้จะมีราคาสูงกว่าที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ต เขาซื้อเพื่อให้เกษตรกรได้มีอาชีพที่ยั่งยืน ขณะที่คนซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาต้องการประหยัดเงิน ส่วนใหญ่นิสิตนักศึกษาชอบซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า

          ประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่าคนในสังคมเขาคิดอ่านกันอย่างไร เมื่อมีฐานะหน่อยและมีโอกาสที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้เขาก็เลือกที่จะช่วยเหลือ เรื่องนี้ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ที่สำคัญเกษตรกรของที่นั่นเขามีมาตรฐานในการเพาะปลูก มีความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ เรียกว่าความคิดความอ่านของเขาเจริญและพัฒนามามากแล้ว

          ว่าด้วยการทำ "ธุรกิจครบวงจร" โดยทั่วไปแล้ว ช่วยให้เกิดการควบคุมประสิทธิภาพและมาตรฐานได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต วงการอาหารทั้งรายเล็กรายใหญ่ให้ความสำคัญกับการทำครบวงจรเพิ่มขึ้น เพราะผู้ผลิตต้องตอบคำถามของผู้บริโภคให้ได้ว่าวัตถุดิบมาจากที่ไหน ใครเป็นคนผลิต มีมาตรฐานอะไรหรือไม่ ดังนั้นการทำครบวงจรจึงเอื้ออำนวยให้ผู้บริโภคสามารถติดตามหรือตรวจสอบที่มาของอาหารที่ซื้อมา ทั้งสร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจที่ได้เลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งลักษณะเช่นนี้ในไทยก็กำลังเดินตามทิศทางนี้

          ครบวงจร จึงช่วยสร้างประสิทธิภาพ และจุดแข็งที่เป็นข้อแตกต่างให้กับสินค้าของแบรนด์นั้น เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจ ดูได้จากร้านกาแฟแบรนด์ไทยและแบรนด์นอกก็เน้นการทำครบวงจรเพื่อเพิ่มคุณภาพและสร้างมาตรฐานของวัตถุดิบที่ชงกาแฟและแก้วที่ใส่ใช้วัตถุดิบที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือไม่หรือมิต้องดูอื่นไกล ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงยังให้ความสำคัญกับการบอกถึงแหล่งที่มาของผัก หรือวัตถุดิบที่นำมาปรุงให้กับลูกค้า

          ผู้ผลิตรายเล็กรายใหญ่จึงต้องให้ความสำคัญกับการทำครบวงจร เพราะช่วยก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต ช่วยลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนในตลาดเดือดร้อนถึงผู้บริโภคต้องเจอกับภาวะสินค้าแพงโดยใช่เหตุ หรือต้องเกิดการเรียกคืนสินค้าเพราะสินค้าไม่ได้คุณภาพ ยังช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากองค์กรใหญ่ไปสู่หน่วยผลิตรายย่อย

          เช่น "ซีพีเอฟ" ผู้ผลิตอาหารครบวงจรรายใหญ่รายหนึ่งในไทย  ได้ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งในห่วงโซ่ที่สำคัญของกระบวนการผลิตจำนวน 5,000 ราย ช่วยให้การเลี้ยงสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน มีการควบคุมคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการของผู้บริโภค ไม่สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร นอกจากนี้การทำครบวงจรทำให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ และจุดประกายแนวทางใหม่ๆ ปรับปรุงการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดเวลาการผลิต ได้ผลผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้น เช่น กาแฟ "อเมซอน" ร่วมกับ "เอสซีจี" พัฒนาแก้วกระดาษย่อยสลายง่าย. .นั่นล่ะครับคือ ตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งของการทำธุรกิจแบบครบวงจร


cr. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

กิจกรรมอื่น ๆ
"ซีพี เวียดนาม" สานภารกิจ สู่ "ครัวของโลก" นวัตกรรมห่วงโซ่ผลิตทางการเกษตรเวียดนาม
01 มิ.ย. 2564
"ซีพี เวียดนาม" สานภารกิจ สู่ "ครัวของโลก" นวัตกรรมห่วงโซ่ผลิตทางการเกษตรเวียดนาม
เนื้อแปรรูปไม่ใช่ผู้ร้าย เพียงรู้และเข้าใจ บริโภคอย่างปลอดภัย
31 มี.ค. 2564
เนื้อแปรรูปไม่ใช่ผู้ร้าย เพียงรู้และเข้าใจ บริโภคอย่างปลอดภัย
กรมปศุสัตว์ย้ำเนื้อสัตว์ปลอดภัย ปลอดโควิด แนะเลือกซื้อแหล่งมาตรฐาน สังเกตสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" เน้นทานอาหารปรุงสุกเท่านั้น
09 ก.พ. 2564
กรมปศุสัตว์ย้ำเนื้อสัตว์ปลอดภัย ปลอดโควิด แนะเลือกซื้อแหล่งมาตรฐาน สังเกตสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" เน้นทานอาหารปรุงสุกเท่านั้น
เนื้อสัตว์ปรุงสุกทานได้ปลอดภัย ย้ำ!! อาหารไม่ใช่แหล่งแพร่โควิด-19
29 ม.ค. 2564
เนื้อสัตว์ปรุงสุกทานได้ปลอดภัย ย้ำ!! อาหารไม่ใช่แหล่งแพร่โควิด-19
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x