เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
เนื้อแปรรูปไม่ใช่ผู้ร้าย เพียงรู้และเข้าใจ บริโภคอย่างปลอดภัย
31 มี.ค. 2564
เนื้อแปรรูปไม่ใช่ผู้ร้าย เพียงรู้และเข้าใจ บริโภคอย่างปลอดภัย

ที่ผ่านมามีคนหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ เนื้อแปรรูป ขึ้นมากล่าวถึงในด้านลบ เหมือนเป็นผู้ร้ายคอยทำลายสุขภาพหากเรารับประทานมากเกินไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาหารทุกชนิดล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมถึงกรรมวิธีในการปรุงอาหารก็มีส่วนสำคัญที่เราควรระมัดระวัง


คงต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ประกอบด้วยโปรตีน ไขมัน และมีความชื้นสูง จึงมีความเสี่ยงต่อการเสียง่าย จากจุลินทรีย์ กระบวนการทางเคมี เป็นต้น ถ้าวางเนื้อสัตว์ไว้เฉยๆที่อุณหภูมิห้อง โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย เราจะพบว่าเพียง 1-2 วัน เนื้อชิ้นนั้นก็จะเน่าเสีย การแปรรูปเนื้อสัตว์จึงเป็นกระบวนการที่เราจะทำให้เนื้อสัตว์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถจัดเก็บไว้ได้นานขึ้น ทำให้สามารถเก็บไว้บริโภคได้เรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการแปรรูปจึงมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปในลักษณะของการทำเป็นไส้กรอก เนื้ออบแห้ง เนื้อรมควัน ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง หรือผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น หรือแช่เยือกแข็ง ซึ่งแต่ละกระบวนการแปรรูปจะมีกลไกที่แตกต่างกัน ล้วนมีวัตถุประสงค์ที่ชะลอการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพเคมี หรือทางจุลินทรีย์ที่จะทำให้เนื้อสัตว์มีการเสื่อมเสีย แน่นอนว่ากระบวนการแปรรูปพยายามที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีความปลอดภัย สามารถเก็บได้นานและบริโภคได้เรื่อยๆ


นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหารหรือเทคโนโลยีทางอาหารได้คิดค้นกระบวนการแปรรูปต่างๆ ซึ่งมีการคิดค้นและทำวิจัยมาเป็นระยะเวลาพอสมควร พร้อมกับมีเอกสาร หลักฐาน งานวิจัยที่สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่าอาหารแปรรูปนั้นปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค


ขณะเดียวกัน มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีอาหารบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพของร่างกายหากเราบริโภคมากเกินไป ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างถูกออกแบบมาให้มีความเหมาะสม ถ้าเราบริโภคในทุกมื้อเฉลี่ยปริมาณการบริโภคให้ครบ 5 หมู่ ไม่รับประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป เช่น เค็ม หวาน มันมากเกิน หรือใส่สารปรุงแต่งอื่นๆมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดการไม่สมดุลในแง่ของร่างกายและสุขภาพ และอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้


ปัจจุบันมีการศึกษาผลของการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปในกลุ่มของประชากร ผู้บริโภค หรือสัตว์ทดลอง และมีกฎหมายควบคุมการใส่สารเติมแต่งบางอย่างเพื่อให้เก็บได้นานขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัย เพื่อสร้างวามมั่นใจให้ผู้บริโภคในการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปได้อย่างปลอดภัย


อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายได้นำพลังงานจากอาหารที่รับประทานไปใช้ เพื่อลดการสะสมของไขมันที่ส่งผลให้เกิดโรคอ้วน


รศ.ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครดิต: https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-639501

กิจกรรมอื่น ๆ
กรมปศุสัตว์ย้ำเนื้อสัตว์ปลอดภัย ปลอดโควิด แนะเลือกซื้อแหล่งมาตรฐาน สังเกตสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" เน้นทานอาหารปรุงสุกเท่านั้น
09 ก.พ. 2564
กรมปศุสัตว์ย้ำเนื้อสัตว์ปลอดภัย ปลอดโควิด แนะเลือกซื้อแหล่งมาตรฐาน สังเกตสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" เน้นทานอาหารปรุงสุกเท่านั้น
เนื้อสัตว์ปรุงสุกทานได้ปลอดภัย ย้ำ!! อาหารไม่ใช่แหล่งแพร่โควิด-19
29 ม.ค. 2564
เนื้อสัตว์ปรุงสุกทานได้ปลอดภัย ย้ำ!! อาหารไม่ใช่แหล่งแพร่โควิด-19
ย้ำสุกรในไทยไม่เคยพบไวรัส G4 หรือไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
14 ม.ค. 2564
ย้ำสุกรในไทยไม่เคยพบไวรัส G4 หรือไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
ปีฉลู หมูไทยยังไฟแรง
06 ม.ค. 2564
ปีฉลู หมูไทยยังไฟแรง
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x