เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
12 ต.ค. 2563
กรมปศุสัตว์ย้ำหมูไทยปลอดภัย แนะสังเกตสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK

อุปนายกสมาคมหมู ชี้กินเจ-ฝนชุก กระทบราคาหมูช่วงสั้น ด้านเกษตรกรภาคเหนือเผยคุม PRRS อยู่ แม้ว่าจะต้องมีต้นทุนสูงขึ้น


สถานการณ์การบริโภคเนื้อหมูในท้องตลาด พบการจับจ่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ลดลง เนื่องจากใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจ ในระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ผนวกกับภาวะฝนตกชุกในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติชี้ว่าทั้งสองปัจจัยมีผลกระทบกับตลาดสุกรเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือเผยสามารถควบคุมโรคเพิร์ส (PRRS) ให้อยู่ในวงจำกัด แม้ว่าจะต้องมีต้นทุนสูงขึ้นตัวละกว่า 200 บาทก็ตาม แต่เกษตรกรยังพร้อมใจกันดูแลภาวะการผลิตให้มีปริมาณเพียงพอกับการบริโภค ด้านกรมปศุสัตว์ย้ำหมูไทยปลอดภัย ปลอดสาร ปลอดโรค สามารถบริโภคได้อย่างมั่นใจ แนะสังเกตสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”


น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในปัจจุบันว่า การผลิตสุกรยังคงเพียงพอกับการบริโภคในประเทศ ที่ปริมาณความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลงานบุญกฐินในช่วง 1 เดือนหลังจากออกพรรษา แม้ว่ากำลังซื้อผู้บริโภคจะไม่มากเหมือนปีก่อนๆ จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงภาวะฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ที่อาจกระทบกับการจับจ่ายบ้าง ตลอดจนเทศกาลกินเจที่จะเริ่มต้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ แต่เชื่อว่าปัจจัยดังกล่าวจะไม่กระทบกับตลาดสุกรในภาพรวม หรือหากกระทบก็ไม่นานนักก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ นอกจากนี้ จากการบริหารจัดการปริมาณสุกรภายในประเทศของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้มีสุกรเพื่อการบริโภคของคนไทยอย่างเพียงพอ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จึงเตรียมเสนอกรมปศุสัตว์ในการเปิดด่านด่านศุลกากรเชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อให้สามารถส่งออกสุกรไปยังตอนใต้ของประเทศจีน ที่ยังมีความต้องการบริโภคเนื้อสุกรอีกเป็นจำนวนมาก


“เชื่อว่าเทศกาลกินเจอาจกระทบกับราคาหมูในช่วงสั้นๆเท่านั้น คาดว่าแนวโน้มสถานการณ์หมูของไทยหลังจากนี้น่าจะสดใส จากความต้องการหมูของชาวจีนที่ยังมีอีกเป็นจำนวนมาก ขณะที่ภาวะโรคสำคัญอย่าง ASF ที่เกิดขึ้นในจีน ยังคงกระทบกับปริมาณการผลิตหมูของจีน ทำให้มีหมูไม่เพียงพอกับการบริโภค และประเทศไทยที่ปลอดจากโรค ASF ประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชีย หมูไทยจึงเป็นที่ต้องการของจีนเป็นอย่างมาก นับเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยในการส่งหมูคุณภาพดี ปลอดโรค ไปป้อนตลาดใหญ่อย่างประเทศจีน” น.สพ.วิวัฒน์ กล่าว


ด้าน นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ และประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตหมูของเกษตรกรในภาคเหนือขณะนี้ ยังคงสามารถประคับประคองการเลี้ยงและการจำหน่ายได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการควบคุมและป้องกันโรคเพิร์ส ที่ระบาดในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งสามารถควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดได้ จากความร่วมมือของเกษตรกรในการดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน เกษตรกรในพื้นที่ที่ยังไม่พบการระบาดต่างเร่งป้องกันโรคอย่างเข้มแข็ง จนสามารถป้องกันโรคนี้ได้ เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค แม้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นถึงตัวละกว่า 200 บาทก็ตาม


“ขณะนี้โรค PRRS ที่เป็นปัญหาในช่วงก่อนหน้า เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อย่างไรก็ตามพบว่าหลายพื้นที่มีปัญหาปริมาณหมูลดลง ไม่มีหมูออกขาย หรือบางฟาร์มต้องขายหมูตัวเล็กลง ขณะที่ช่วงกินเจอาจมีการบริโภคลดลงบ้างในช่วงสั้นๆ และปริมาณหมูก็ยังพอดีกับการบริโภค” นายสุนทราภรณ์ กล่าว


ส่วนมาตรฐานการผลิตสุกรที่ปลอดภัยนั้น อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต ให้ข้อมูลว่า การผลิตสุกรของไทยมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการป้องกันโรคที่ถือเป็นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ตัวอย่างเช่นความสามารถในการป้องกันโรค ASF ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย จากความร่วมมือกันทุกภาคส่วน หมูไทยจึงเป็นหมูปลอดภัย ปลอดสาร ปลอดโรค ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หมูเพื่อการบริโภคได้อย่างมั่นใจ และแนะนำว่าควรเลือกซื้อจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีตราสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" ทั้งในตลาดสด ร้านค้าเนื้อสัตว์ และห้างโมเดิร์นเทรด ซึ้งได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ว่าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะที่ดี มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ยิ่งช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี./

Tag: #cpf 
กิจกรรมอื่น ๆ
13 พ.ย. 2563
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยัน PRRS เกิดเฉพาะในหมู ไม่ติดต่อคน ย้ำบริโภคหมูได้อย่างปลอดภัย เน้นซื้อจากแหล่งมาตรฐาน สังเกต "ปศุสัตว์ OK"

Tag:

#cpf 
11 พ.ย. 2563
'สุกรไทย' ยืนหนึ่งเอเชีย 'PRRS-ASF' ไม่ติดคน
27 ต.ค. 2563
ไข่ไก่ปรับราคา แต่เกษตรกรยังไม่พ้นวิกฤติ
21 ก.ย. 2563
เกษตรกรเลี้ยงไก่ เผยราคาไข่ไก่ถูก ขายขาดทุน-ภาระต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงซ้ำเติม

Tag:

#cpf 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x