dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
19 พ.ย. 2561
เอกชนขานรับนโยบายรัฐ ร่วมแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างยั่งยืน

เอกชนไทยสนับสนุนรัฐ ร่วมแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พร้อมปรับนโยบายใช้ยาต้านจุลชีพ ซึ่งรวมถึงยาปฏิชีวนะอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาในประเทศไทยลงร้อยละ 50 ภายในปี 2564

 

ในการประชุมระดับโลกด้านการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสัตว์ ครั้งที่ 2 ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่ประเทศ  โมร็อกโก  เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นาย กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเล็งเห็นที่ความสำคัญของปัญหาเชื้อดื้อยา และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564  โดยมีเป้าหมายลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาร้อยละ 50 ลดการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์ร้อยละ 20 และในสัตว์ลดลงร้อยละ 30 ภายในปี 2564 และได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์สำเร็จลุล่วง

 

 “ปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาที่ซับซ้อน การแก้ไขปัญหาจึงต้องทำอย่างครอบคลุม และอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน” นายกฤษฎา กล่าว

 

ในปีที่ผ่าน ภาคเอกชนไทยหลายรายมีการปรับตัวเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์นี้ เช่น เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด หรือ ซีพีเอฟ ซึ่งได้ประกาศนโยบาย “วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์” ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และจะดำเนินการกับทุกสาขาของบริษัททั่วโลกภายในปี 2563 เพื่อเป็นหลักประกันอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยจะใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ

 

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้จัดลำดับความสำคัญของนโยบายด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ อาทิ 1.) ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์และใช้เพื่อการรักษาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 2.) หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านจุลชีพประเภทที่ใช้ทั้งในคนและสัตว์ (share-class antimicrobials) และใช้เมื่อจำเป็นอย่างระมัดระวัง โดยจะเลือกใช้ยาสำหรับสัตว์เป็นลำดับแรก 3.) ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อหาแนวทางใหม่ที่ดีกว่าในการดูแลสัตว์ตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) อันจะเป็นการลดความจำเป็นในการใช้ยาต้านจุลชีพ เป็นต้น โดยบริษัทจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปกป้องสุขภาพของคน สัตว์ และสังคมโลก อย่างเหมาะสม ตามหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One health)

 

นสพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อลดการใช้ยาต้านจุลชีพในเชิงรุก ซึ่งนโยบายสวัสดิภาพสัตว์ที่บริษัทประกาศใช้ในปีนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้สัตว์มีความสุขสบายตลอดการเลี้ยง แต่ยังช่วยลดโอกาสเจ็บป่วยของสัตว์ และสามารถลดการใช้ยาต้านจุลชีพได้โดยตรง

 

“ซีพีเอฟมีแนวทางการนำหลักการ Five Freedom of Animal Welfare ซึ่งเป็นหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับมาประยุติใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สัตว์มีความสุขสบาย และสุขภาพแข็งแรงตลอดการเลี้ยง จึงไม่มีความจำเป็นในการใช้ยาต้านจุลชีพ” นสพ.ดำเนิน กล่าว

 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Benja Chicken” ซึ่งทำจากไก่ Cage-free สุขภาพดี เลี้ยงด้วยข้าวกล้อง และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ หรือฮอร์โมนตลอดการเลี้ยงดู โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก NSF International (National Sanitation Foundation) ที่ตรวจสอบและรับรองว่าปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ 100% เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ และห่วงใยความปลอดภัย

 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยามากกว่าสามหมื่นรายต่อปี หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยองค์กรอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกถึง 10 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2593

กิจกรรมอื่น ๆ
07 เม.ย. 2563
ซีพีเอฟ เปิดตัว “ไก่รุ่นรักษ์โลก” นวัตกรรมอาหารสัตว์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์
25 มี.ค. 2563
ซีพีเอฟ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ย้ำเนื้อหมู เนื้อไก่ ปลอดภัย 100%
14 ก.พ. 2563
ซีพีเอฟยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล ผลิตอาหารมั่นคง-ปลอดภัยยั่งยืน
24 ม.ค. 2563
สัตวแพทย์ซีพีเอฟ แนะนำเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อนรับมือภัยแล้ง